Helena Lysaght

“De Algemene Verordening Gegevensbescherming laat veel ruimte voor interpretatie en het intellectuele eigendomsrecht is continue in beweging. Wie goed wil zijn in deze vakgebieden moet niet alleen kennis hebben van de regelgeving, maar ook kunnen anticiperen op beleidsmatige ontwikkelingen en de achterliggende techniek kunnen begrijpen.”

Helena adviseert en procedeert over intellectueel eigendomsrecht, waarbij de nadruk ligt op auteursrecht, merkenrecht, online content en digitale platforms. Daarnaast is Helena thuis is in het opstellen van contracten op deze rechtsgebieden. Bovendien adviseert Helena cliënten over een breed scala aan privacy-kwesties zoals over de verwerking van persoonsgegevens door middel van het gebruik van nieuwe technieken, contracteren met data en inzageverzoeken. Ook staat Helena klaar in geval van een datalek bij uw onderneming (of uw contractspartij).

De toegevoegde waarde van Helena is haar vermogen om over de grenzen van rechtsgebieden heen te kijken. Haar ervaring als advocaat in de internationale proces- en adviespraktijk en als bedrijfsjurist maken dat Helena mee kan denken met de cliënt en duurzame oplossingen kan aanreiken.

Helena studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en de UvA en studeerde een jaar aan de University of Oxford. Helena begon als advocaat op de algemene proces- en adviespraktijk bij Stibbe. Daarna werkte Helena als bedrijfsjurist voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Helena maakte in 2018 de overstap naar Köster. In 2020 heeft Helena de specialisatieopleiding Mr. S.K. Martens Academie, een opleiding die gericht is op de bescherming en handhaving van intellectuele eigendoms­rechten in de commerciële praktijk, cum laude afgerond.

Helena in het kort

Functie: Advocaat

Expertise: ICT & Privacy en Intellectueel Eigendomsrecht

DNA: Enthousiast, betrokken en zorgvuldig. Creatieve teamspeler.

  • |
  • +31 6 1398 0918

  • |
  • lysaght@kadv.nl

Team Intellectueel eigendomsrecht

Artikelen van Helena

Recente tweets

Helena heeft nog niets getweet