Wie | we zijn

Wij zijn authentieke, zelfverzekerde professionals met passie voor onze cliënten en ons eigen vakgebied.

Waarde toevoegen aan onze cliënten, is wat ons drijft. Elke keer een stapje verder. Als advocaten voor ondernemers investeren we in onze cliënten. We leren de onderneming én de ondernemer kennen. Zo worden we steeds beter, naar mate we langer samenwerken.

Vanuit een sterke juridische basis adviseren en procederen wij op een breed vlak van de bedrijfsvoering. Wij staan dichtbij, zijn laagdrempelig en geloven dat we met onze (brede) aanpak het verschil maken. Ons kantoor heeft de expertise in huis die u als ondernemer nodig heeft. Daarbij richten we ons in het bijzonder op vier sectoren: Fashion, Flex, Franchise en ICT & privacy.

Lees meer

Ons | doel

Ondernemers in staat stellen juridisch onbezorgd te kunnen ondernemen.

Dat is ons doel. Samen met onze cliënten vormen we een complementair team van specifieke kennis en kunde. We beschermen uw bedrijf en bouwen met inventieve oplossingen mee aan het succes van uw onderneming.

De samenwerking met onze relaties is daardoor persoonlijk, betrokken en langdurig. Met een vast aanspreekpunt: één advocaat, die uw directe lijn naar onze adviespraktijk vormt. Iemand die de organisatie kent, reactief én proactief snel handelt, en die de regie neemt wanneer de specialistische kennis vanuit een ander team nodig is.

Lees meer

Onze sectoren

Laatste | nieuws

06-08-2020
Linda Relouw

De Wet Franchise; wat betekent dit voor u?

De Wet Franchise is een feit en dit heeft gevolgen voor de franchise branche. De wet voorziet in spelregels, met het doel een balans te creëren tussen de belangen van enerzijds franchisegevers en anderzijds franchisenemers. Een belangrijk – en na inwerkingtreding wettelijk verankerd – uitgangspunt daarbij is dat franchisegever... Lees meer

05-08-2020
Nine Bennink

Uitvinderschap bij uitvindingen die zijn gemaakt met artificial intelligence

Jaarlijks worden door de internationale vereniging AIPPI Study Questions uitgezet, actuele onderwerpen waarbij wordt gezocht naar harmonisatie van wet- en regelgeving op het gebied van Intellectuele Eigendom. Nine Bennink heeft meegewerkt de beantwoording en het rapport van de Study Question Q272 Inventorship of inventions made using artificial intelligence, een Study... Lees meer

28-07-2020
Johan den Hoed

Arts (risico)aansprakelijk voor ingebracht ondeugdelijk PIP-implantaat?

Recentelijk lag in een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad de belangwekkende vraag voor of op artsen ingevolge art. 6:74 in verbinding met 6:77 BW (risico)aansprakelijkheid rust voor ‘productfalen’ van medische hulpzaken, in dit geval PIP-implantaten. Op 19 juni 2020 beantwoordde hij hierover prejudiciële vragen (ECLI:NL:HR:2020:1090). Voor de PIP-implantaten... Lees meer

Onze | advocaten