Wie | we zijn

Wij zijn authentieke, zelfverzekerde professionals met passie voor onze cliënten en ons eigen vakgebied.

Waarde toevoegen aan onze cliënten, is wat ons drijft. Elke keer een stapje verder. Als advocaten voor ondernemers investeren we in onze cliënten. We leren de onderneming én de ondernemer kennen. Zo worden we steeds beter, naar mate we langer samenwerken.

Vanuit een sterke juridische basis adviseren en procederen wij op een breed vlak van de bedrijfsvoering. Wij staan dichtbij, zijn laagdrempelig en geloven dat we met onze (brede) aanpak het verschil maken. Ons kantoor heeft de expertise in huis die u als ondernemer nodig heeft. Daarbij richten we ons in het bijzonder op drie sectoren: Fashion, Flex en ICT & privacy.

Lees meer

Ons | doel

Ondernemers in staat stellen juridisch onbezorgd te kunnen ondernemen.

Dat is ons doel. Samen met onze cliënten vormen we een complementair team van specifieke kennis en kunde. We beschermen uw bedrijf en bouwen met inventieve oplossingen mee aan het succes van uw onderneming.

De samenwerking met onze relaties is daardoor persoonlijk, betrokken en langdurig. Met een vast aanspreekpunt: één advocaat, die uw directe lijn naar onze adviespraktijk vormt. Iemand die de organisatie kent, reactief én proactief snel handelt, en die de regie neemt wanneer de specialistische kennis vanuit een ander team nodig is.

Lees meer

Onze sectoren

Laatste | nieuws

11-01-2021
Johan den Hoed

Aansprakelijkheid voor vergeefs faillissementsverzoek?

Leidt een vernietiging van een faillissementsvonnis op een daartegen aangewend rechtsmiddel tot aansprakelijkheid van de aanvrager van het faillissement? Over deze kwestie boog de Hoge Raad zich in zijn arrest van 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2004. Wat was de casus? Nadat HSK, exploitant van een keten van kledingwinkels, ondanks herhaalde... Lees meer

31-12-2020
Linda Relouw

De gevolgen van de nieuwe Wet Franchise – die per 1 januari a.s. in werking treedt – in beeld

De nieuwe Wet Franchise treedt in werking per 1 januari a.s. Zoals eerder toegelicht, betekent dit dat na 1 januari 2021 gesloten franchiseovereenkomsten aan die wet moeten voldoen. Maar ook lopende franchiseovereenkomsten en procedures moeten worden aangepast. Enkel voor de wetsartikelen die betrekking hebben op de goodwill, non-concurrentie en... Lees meer

22-12-2020
Lisanne van Geest

Derde tranche NOW heropend en toch geen versobering in Q1 2021

Sinds 14 december jl. gelden er strengere coronamaatregelen die een groot deel van de ondernemers treft. In verband met deze aanscherpingen en bijbehorende verplichte sluitingen, is het aanvraagtijdvak van de derde tranche van NOW 3.0 heropend. Het is mogelijk om tot en met 27 december 2020 alsnog een aanvraag... Lees meer

Onze | advocaten