Home Advocaten Tosca Deenik

Tosca Deenik

Met veel doorzettingsvermogen, plezier en leergierigheid zet ik me graag in om uit uw zaak alles te halen wat erin zit.

Tosca Deenik is na het behalen van haar masterdiploma Privaatrecht in Amsterdam in 2018 bij Köster komen werken en is in februari 2019 beëdigd als advocaat. Sindsdien is zij werkzaam in de teams Vastgoedrecht en Procesrecht.

Binnen het vastgoedrecht komt een breed scala aan juridische disciplines aan bod. Kennis van de branche is daarbij even noodzakelijk als juridische kennis. Tosca is met name actief op de gebieden koop- en verkoop van onroerend goed, bouwrecht en aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars, zoals makelaars, notarissen en architecten.

Het procesrecht is een vak apart; alleen met een goede kennis van de spelregels van het procederen komt een zaak in een juridische procedure tot zijn recht. Vanuit het team Procesrecht werkt Tosca ook mee aan cassatiezaken. Cassatie vereist een eigen aanpak en invalshoek. Ook in rechtbank- of gerechtshofprocedures is het waardevol om over deze blik te beschikken; mocht het tot cassatie komen, dan staat de zaak er optimaal voor.

De combinatie met het vastgoedrecht maakt dat Tosca in alle gerechtelijke procedures thuis is, van arbitrage tot en met cassaties voor de Hoge Raad.

“De advocatuur is mij op het lijf geschreven. Ik kan mij de ene dag vastbijten in het schrijven van een gedegen processtuk en de andere dag op locatie samen met de klant de schade aan een pand bekijken ter voorbereiding op een zitting. Die afwisseling van juridische diepgang en klantcontact maakt dat ik dit vak met veel enthousiasme beoefen.”