Home Actueel Archief Incasso van facturen

Incasso van facturen

Archief
31-03-11

Advocaten beschikken over verschillende instrumenten om een vordering namens hun cliënt te incasseren. Zo is het mogelijk dat er verhaalsbeslag wordt gelegd op de bezittingen van de debiteur, zoals zijn bankrekening of diens (on)roerende zaken. Een dergelijke handeling moet wel worden gevolgd door het starten van een gerechtelijke procedure.

 

Wat kan je als ondernemer zelf doen om een gerechtelijke procedure voor te zijn, of – indien deze onafwendbaar is – de kans op succes te vergroten?

 

Allereerst: duidelijke afspraken maken over de betaling. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in de overeenkomst, maar ook in Algemene Voorwaarden. Daarbij is het onder meer van belang dat de Algemene Voorwaarden voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant worden overhandigd.

 

Daarnaast kan je als ondernemer een sommatiebrief versturen indien de klant niet tijdig betaalt. In deze brief dient de klant nog een laatste, redelijke betalingstermijn te worden gegund. Verstrijkt deze termijn zonder dat de klant betaalt, dan treedt het verzuim van de klant in, hetgeen weer van belang is voor de gerechtelijke procedure.

Deel dit artikel