Home Actueel Archief Appartement? Verplicht sparen!

Appartement? Verplicht sparen!

Archief
31-05-17

Appartementseigenaren moeten verplicht gaan sparen voor onderhoud en vernieuwingen. Dat is het gevolg van de Wet Verbeteren Functioneren VvE’s, die door de Eerste Kamer is aangenomen.

Ongeveer de helft van de 121.000 VvE’s die ons land rijk is, spaart te weinig. Daardoor kan achterstallig onderhoud  ontstaan, omdat eigenaren niet altijd in staat zijn onverwachte kosten op te brengen. Met de nieuwe wet verplicht de overheid elke VvE een minimale reservering per jaar te doen voor onderhoud van het gebouw. De wet treedt in werking per 1 januari 2018.

Reservering kan op twee manieren.

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

In een MJOP legt de VVE vast  welk onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervan zijn. De VvE kan op basis van het MJOP maandelijks reserveren voor het benodigde onderhoud.

Minimale reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw

Als er geen MJOP wordt opgesteld, moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. Volgens onderzoek van Het Nieuwe VvE Beheer is dat 0,5% een goede indicatie. De herbouwwaarde van het gebouw is het benodigde bedrag om de woning weer op te bouwen in dezelfde staat na bijvoorbeeld een brand. Dat bedrag is lager dan de verkoopwaarde van de woning. De herbouwwaarde van een gebouw is te vinden op de polis van de brand- en opstalverzekering.

Ontstaat toch achterstallig onderhoud, dan kan de gemeente een VvE-vergadering bijeenroepen. De gemeente kan voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan ze een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

EenVvE kan een lening aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten. Zij kan deze lening aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Meer weten over de financiën van uw VvE?

 

Deel dit artikel