Home Advocaten Joost Knaap

Joost Knaap

Joost Knaap adviseert en procedeert op het gebied van het brede ‘klassieke’ arbeidsrecht (individuele ontslagzaken, reorganisaties,  advisering over re-integratie en verzuim,  CAO-recht, medezeggenschap) en daarnaast houdt hij zich bezig met de advisering over flexibele arbeidsrelaties.

Joost heeft naast arbeidsrecht ook een studie psychologie afgerond. Deze combinatie zorgt ervoor dat Joost niet alleen over gedegen juridische kennis beschikt, maar bovenal nooit het menselijke aspect in een zaak uit het oog verliest. Joost gaat 100 % voor zijn cliënten en kenmerkt zich door zijn pragmatische, doelgerichte aanpak van zaken.

Joost is lid van de Vereniging van Jonge Arbeidsrechtadvocaten en is als auteur verbonden aan uitgeverij en studiecentrum Kerckebosch. Voor deze uitgeverij schrijft hij over arbeidsrecht in brede zin en arbeidsomstandighedenrecht in het bijzonder. Zo publiceerde hij onder andere het Zakboek Arbowet (Kerckebosch: 2018).