Home Expertise Arbeid & Flex Arbeid & Flex

Arbeidsrechtelijke mediation

Wat is mediation?

Mediation is een manier van conflicthantering waarbij de mediator, die zelf neutraal en onafhankelijk is, partijen helpt om naar een situatie te komen die voor alle partijen een duurzame oplossing biedt. Niet altijd is een juridische strijd, via advocaten, de beste manier om tot een oplossing te komen. Of een zaak geschikt is voor mediation, zal de mediator uiteraard tijdens de intake gesprekken met partijen onderzoeken. In basis is een zaak geschikt voor mediation, wanneer partijen bijvoorbeeld willen voorkomen dat de situatie dusdanig escaleert dat er onherstelbare schade ontstaat in de relatie dan samenwerking niet meer mogelijk is. Soms volgt mediation op advies van een bedrijfsarts of vertrouwens persoon. Mediation kan ook uitkomst bieden als beide partijen behoefte hebben aan een informele maar wel veilige setting om snel tot duidelijkheid te komen of er oplossingen mogelijk zijn voor het ontstane probleem. Ook in situaties waarin het onderwerp van het conflict gevoelig is en vertrouwelijkheid erg belangrijk is, kan juist mediation uitkomst bieden. Het doel zal zijn dat de mediator partijen helpt bij het bewerkstelligen van een respectvolle en werkbare manier van voortzetting van de relatie of uit elkaar gaan.

Onze mediator

Jolanda de Groot is de MfN geregistreerde mediator van Köster Advocaten. Met haar jarenlange ervaring als arbeidsrechtadvocaat weet zij als geen ander welke belangen of zorgen er achter een zakelijk conflict schuil kunnen houden. Dit maakt haar een goede mediator en is zij in staat de zakelijke en commerciële belangen van partijen zichtbaar te krijgen waarbij er voldoende oog is voor de persoonlijke aspecten die bij een zakelijk geschil aan de orde zijn.

Wat kunt u verwachten?

Een mediation begint met afzonderlijke en vertrouwelijke intakegesprekken met de partijen. De mediator krijgt daarmee een algemeen beeld van wat heeft geleid tot het (dreigende) conflict en wat ieders eigen visie daarop is. Tijdens de intake zal de mediator de spelregels van mediation uitleggen. De vertrouwelijkheid van wat wordt besproken en de rol van de mediator worden besproken. Tijdens de intake zal ook worden stilgestaan bij de personen die betrokken zijn bij de mediation. Dit om de vraag te beantwoorden of de juiste mensen aan tafel zitten om met het probleem aan de slag te gaan.

Vervolgens zullen plenaire bijeenkomsten plaatsvinden. Tijdens die bijeenkomsten zal worden stilgestaan bij wat partijen verdeeld houdt en hoe dit is ontstaan. Er is aandacht voor de gezichtspunten die iedere partij heeft en wat de achterliggende zorgen, belangen en thema’s zijn. Wanneer de mediator daartoe basis ziet, zullen op basis van de belangen van partijen mogelijke oplossingsrichtingen en scenario’s worden geïnventariseerd. Verschillende oplossingsrichtingen kunnen vervolgens worden uitgewerkt en waar nodig begeleidt de mediator een onderhandelingsproces tussen de deelnemers om tot concrete afspraken te kunnen komen.

De mediations vinden in beginsel plaats op ons kantoor in Haarlem. Mediation op een andere locatie is mogelijk in overleg. Mediationgesprekken worden bij voorkeur in persoon en aan tafel gevoerd. Zoom-overleg is mogelijk in uitzonderingssituaties. Mediations kunnen in het Nederlands en in het Engels plaatsvinden.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via 023 5125025 of degroot@kadv.nl.

Bekijk alle advocaten