Home Actueel Archief Zzp’ers: wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zzp’ers: wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Archief
11-04-17

Een grote meerderheid van de zzp’ers vindt een arbeidsongeschiktheids-verzekering veel te duur en loopt daardoor grote risico’s. De beoogde coalitiepartners hebben de positie van zzp’ers op de agenda staan.

Zzp’ers hebben geen verplichting zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Slechts een vijfde van de 800.000 zzp’ers heeft dan ook een dergelijke verzekering afgesloten, blijkt uit cijfers van het CBS. Te duur, vinden ze en bovendien achten ze de kans dat ze arbeidsongeschikt raken niet zo groot. In de praktijk blijkt echter dat 30,4% weleens arbeidsongeschikt is geweest. Wie als zzp’er duurzaam arbeidsongeschikt raakt, heeft geen recht op een uitkering. Omdat het aantal zzp’ers blijft groeien, kan een maatschappelijk probleem ontstaan. De coalitiepartners praten dan ook over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Voorlopig zijn ze er nog niet uit. De VVD wil niet dat zelfstandigen zonder personeel straks verplicht worden premies af te dragen voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid. ‘Een zzp’er is een ondernemer en ondernemers moeten gewoon zelf de afweging maken of ze zich al dan niet verzekeren.’ CDA en Groen Links hebben een dergelijke verplichting wel in het verkiezingsprogramma opgenomen.

De uitkomst is nog ongewis. In Het Financieele Dagblad pleit hoogleraar Arbeidsmarktverhoudingen Paul de Beer voor een tussenvariant. Hij wil de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers laten doorlopen wanneer ze zzp’er worden, tenzij de zzp’er zelf besluit de verzekering te beëindigen. Daarmee vergeet hij de groep mensen die meteen – zonder voorgaand dienstverband – aan de slag gaat als zzp’er en de groep die na een aantal jaren van al dan niet vrijwillige werkloosheid als zzp’er gaat werken. Voorlopig moeten zzp’ers in ieder geval zelf een goede afweging maken voordat ze een beslissing nemen om wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Gelukkig hoeven ze dat dan weer niet helemaal zelfstandig te doen: wij helpen ze graag met het in kaart brengen van de risico’s en de eventuele gevolgen. Neem voor meer informatie dus gerust contact op met onze praktijkgroep.

 

Deel dit artikel