Home Actueel Archief Zij die niet klagen, worden overgeslagen.

Zij die niet klagen, worden overgeslagen.

Archief
28-07-11

Geduchte aanscherping van de klachtplicht bij wanprestatie van uw wederpartij.

 

 

 

 

  

Wist u dat:

 

1. U krachtens de wet een klachtplicht heeft als uw contractuele wederpartij een wanprestatie pleegt?

 

2. Dat u ervan uit dient te gaan dat u binnen twee maanden nadat u bekend bent geworden met de gebrekkigheid van die wanprestatie van uw wederpartij aan die klachtplicht dient te voldoen?

 

3. Dat al uw rechten zijn vervallen om uw wederpartij nog op zijn tekortschieten aan te spreken, als u dat niet binnen die twee maanden doet? En dat dat in beginsel op geen enkele wijze nog reparabel is? Wij durven de boude stelling aan dat 99% van de ondernemers zich daarvan niet bewust is. Dus als u tot die groep behoort, verkeert u in elk geval in groot en goed gezelschap. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want in 2010 heeft de Hoge Raad die klachtplicht ook nog eens aanzienlijk aangescherpt.

 

4. Onlangs heeft de Hoge Raad namelijk bepaald dat als u in eerste instantie keurig op tijd aan uw klachtplicht heeft voldaan, en de andere partij tevergeefs een of meerdere pogingen heeft ondernomen uw klacht te verhelpen, uw klachtplicht zich evenzovele malen herhaalt. Telkens weer met bekwame spoed (binnen twee maanden dus) en telkens weer op straffe van verval van al uw rechten.

 

5. Werd tot voor kort aangenomen dat de rechter zich alleen over die klachtplicht en dat verval van rechten mocht uitspreken als uw wederpartij zich expliciet beriep op het feit dat er niet tijdig geklaagd was (en wonderlijk genoeg gebeurt dat lang niet altijd), in 2010 heeft de Hoge Raad ook uitgemaakt dat de rechter dat nu ook grotendeels uit zichzelf mag vaststellen.

 

Dus mocht u tot de ondernemers behoren die zich tot nu toe niet bewust waren van die klachtplicht, dan wordt het nu de hoogste tijd dat u daarop vanaf nu uitermate alert bent. Als ondernemer hoeven wij u immers niet te vertellen welke kapitale belangen u bij uw investeringen van enig belang definitief kunt verspelen, als u niet tijdig aan uw klachtplicht voldoet. En beter nog, ware het tij keren zodra dat kan, door uw wederpartij op rechtsgeldige wijze in gebreke te stellen, zodra dat op basis van omstandigheden juridisch gerechtvaardigd is.

 

De moraal: als u van mening bent dat uw belang dat rechtvaardigt, kunt u voor wat betreft uw klachtplicht niet tijdig genoeg bij uw advocaat te rade gaan om tijdig en adequaat uw belangen veilig te stellen.

Deel dit artikel