Home Actueel Arbeidsrecht Ziek en toch ontslagen

Ziek en toch ontslagen

Arbeidsrecht Archief
05-03-18

Een producent van musicals mag de arbeidsovereenkomst met een muzikant die ziek thuis zit, tóch ontbinden van de rechter. Hoe zit dat?

Afgewezen bij audities
Het zat de muzikant niet mee, de laatste tijd. Toeterde hij nog vrolijk mee in de musical The Bodyguard, voor twee nieuwe producties werd hij afgewezen door het auditerend comité. ‘Unfortunately, he did not meet the playing standards required’, verklaarde de musical supervisor van Disney over zijn auditie voor The Lion King. Ongetwijfeld een hard gelag voor de muzikant. Dertien jaar geleden werd hij namelijk wél goed genoeg bevonden voor een muzikaal aandeel in The Lion King.  En de musical supervisor van Estefan Estate, betrokken bij On Your Feet, vond hem niet groovy genoeg. De rechter moest zich overigens  ter zitting laten uitleggen wat dat betekende: de muzikant kon niet spelen in het juiste ritme/tempo.

Omdat de producent aan het einde van de Bodyguard geen andere producties had met een positie voor de muzikant, was er voor het seizoen 2017/2018 geen werk voor hem. De producent vroeg dan ook toestemming aan het UWV voor opzegging van de arbeidsovereenkomst tussen partijen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Die toestemming werd geweigerd.

Na de weigering gingen de producent en de muzikant opnieuw in gesprek. De producent vroeg de muzikant toch alsjeblieft te herkansen voor een rol in On Your Feet, maar de muzikant weigerde, omdat naar zijn mening de eerdere audities niet objectief waren verlopen. Daarop bood de producent hem de gelegenheid zelf iemand aan te brengen in het auditiecomité. Bij een geslaagde auditie zou de muzikant vanaf eind oktober 2017 alsnog in het orkest kunnen instromen. Voor de periode tot aan de start van On Your Feet stelde de producent voor dat hij zou worden ingezet bij de productie Fiddler on the Roof, in een speciaal te creëren functie. En mocht de auditie opnieuw niet gunstig uitvallen, dan kon de muzikant als begeleider van repetities en audities aan de slag, opnieuw een functie die speciaal voor hem gecreëerd werd.

De muzikant echter zei dat hij alle vertrouwen in zijn werkgever had verloren, waarop de producent mediation voorstelde. Na twee maanden mediation was er helaas nog steeds geen oplossing van het geschil. De muzikant zat inmiddels arbeidsongeschikt thuis.

Standpunt producent
Omdat de muzikant  herplaatsing in een tijdelijke, gecreëerde functie door werknemer van de hand had gewezen en de pogingen van de producent om de verhouding te verbeteren mislukt waren, vond de producent dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Hij verzocht dan ook om ontbinding en zag geen reden om de muzikant een transitievergoeding toe te kennen.

Verweer muzikant
De muzikant had natuurlijk een verweer. Hij moest al sinds 1999 auditeren voor een nieuwe productie, en die audities waren – tot nu, althans –steeds succesvol verlopen. De arbeidsverhouding was louter en alleen verstoord geraakt doordat de producent – ten onrechte – een ontslagaanvraag had ingediend.  De producent had daarmee  de professionaliteit van werknemer in diskrediet gebracht door na ruim 22 jaar te beweren dat hij niet meer geschikt zou zijn voor een rol als muzikant in een van de musicals. De ontslagaanvraag was bovendien al ingediend,  terwijl de muzikant een week later nog auditie moest doen. De kritiek na de audities zou subjectief, gezocht en onwaar zijn.

Oordeel rechter
De rechter stelde vast dat sprake is van een opzegverbod, omdat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Máár: dit opzegverbod staat in dit geval ontbinding niet in de weg, omdat het verzoek geen verband houdt met de ziekte van de werknemer. Het verzoek is immers gebaseerd op een verstoorde arbeidsverhouding en dat staat los van de ongeschiktheid wegens ziekte.
De producent voerde aan dat de verstoorde arbeidsverhouding voldoende redelijke grond voor ontbinding bood en dat vond de kantonrechter ook.  En omdat andere producties ontbreken en de muzikant niet in aanmerking wil komen voor de voor hem gecreëerde functie, acht de kantonrechter herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk.

De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst mocht dan ook worden ontbonden. Wel had de muzikant, anders dan de producent meende, recht op een transitievergoeding.

Meer weten over ontslaggronden? Neem contact met ons op!

Team Arbeidsrecht

Archana Mahabiersing

Deel dit artikel