Home Actueel Archief Zelfregulering franchisesector: een update

Zelfregulering franchisesector: een update

Archief
24-04-15

Op 20 oktober 2014 liet de Minister van Economische Zaken per brief aan de Tweede Kamer weten aan de slag te zullen gaan met het versterken van de zelfregulering binnen de franchisesector.

Een korte update naar aanleiding van een recente brief van de minister van 2 april van dit jaar.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het opstellen van een Nederlandse Franchise Code. Ook is er onderzoek gedaan naar een geschikte vorm van geschillenbeslechting voor het geval de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer op enig moment spaak loopt.

De Nederlandse Franchise Code zal bij moeten dragen aan de samenwerking tussen franchisegevers en –nemers en dient de hele sector in beginsel te binden. Voor het opstellen van de Nederlandse Franchise Code zal de huidige Europese Erecode als uitgangspunt worden genomen, nader ingevuld op een aantal punten waaronder de precontractuele informatieplichten en het concurrentiebeding.

De Commissie van franchisegevers en –nemers (belast met het opstellen van de code) verwacht de definitieve Nederlandse Franchise Code in september 2015 aan de sector te kunnen presenteren.

Voor wat betreft de geschillenbeslechting is duidelijk geworden dat de Commissie kiest voor een alternatieve vorm van geschilbeslechting, omdat partijen daarmee doorgaans minder van elkaar vervreemd raken dan bij een procedure voor de rechter.

Naar verwachting zal er in mei 2015 een ontwerp voor alternatieve geschilbeslechting aan de franchisesector worden voorgelegd, om in september 2015 met een meer definitief ontwerp te komen.

Zodra er meer over de zelfregulering bekend is, zullen wij hier in een latere blog uiteraard op terugkomen!

Lique van der Leer

Deel dit artikel