Home Actueel Archief Zeker zijn van alimentatie

Zeker zijn van alimentatie

Archief Familierecht
09-01-18

In 2014 zag het CBS een lichte daling van het aantal gescheiden vrouwen dat alimentatie ontving. Maar nog steeds is alimentatie voor een deel van de ex-partners een belangrijke bron van inkomsten.

Hoe kunt u deze inkomsten veilig stellen?

Zeker de ex-partner die na de scheiding het grootste deel van de zorg voor de kinderen op zich neemt, kan voor een groot deel afhankelijk zijn van de alimentatiebetalingen van de ex-partner. Afhankelijkheid brengt altijd risico’s met zich mee. Want hoe moet u verder als uw ex-partner plotseling overlijdt? In dit geval houdt de zorg- en dus alimentatieplicht op te bestaan, waardoor de betaling van alimentatie per direct stopt. Dit risico kunt u afdekken met behulp van een alimentatieverzekering.

Deze verzekering dekt het risico van inkomstenderving bij overlijden van de alimentatieplichtige. Dat houdt in dat de alimentatiebetalingen voor de gehele duur van de alimentatieplicht worden gegarandeerd. De verzekering kan worden afgesloten voor de partneralimentatie en de kinderalimentatie.

Een alimentatieverzekering dekt alleen het risico van overlijden van de alimentatieplichtige. Werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan niet verzekerd worden, behalve als de ex-partner dat zelf meeverzekert op zijn eigen arbeidsongeschiktheid verzekering. Ook het risico dat de ex-partner niet wil betalen, kan niet verzekerd worden. Als de alimentatieplichtige partner overlijdt, krijgt de alimentatiegerechtigde het verzekerde bedrag voor de gehele duur van de alimentatie. Voor partneralimentatie is dit momenteel maximaal 12 jaar, voor kinderalimentatie geldt de alimentatieplicht totdat het kind 21 jaar is.

De premie komt voor rekening van de alimentatiegerechtigde partner. De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren zoals het verzekerde bedrag, de looptijd, de persoon op wiens leven u de verzekering afsluit. De overlijdensrisicoverzekering kunt u afsluiten op het leven van uzelf, uw partner of op uw beide levens. De partner die alimentatie ontvangt, sluit de verzekering meestal af op het leven van hun ex-partner. Uw ex-partner moet hier wel mee akkoord gaan.

Meer weten over het verzekeren van alimentatie? Neem contact op.

 

Deel dit artikel