Home Actueel Archief Workshop Wet Werk & Zekerheid

Workshop Wet Werk & Zekerheid

Archief
11-02-15

De Wet Werk & Zekerheid is inmiddels – gedeeltelijk – per 1 januari 2015 in werking getreden. Het andere deel zal met ingang van 1 juli 2015 in werking treden. De nieuwe Wet Werk & Zekerheid leidt tot de meest ingrijpende wijziging in het arbeidsrecht sinds 20 jaar! Bent u er al op voorbereid?

Doelstelling van de nieuwe wet is een stelsel dat gericht is op werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Daarnaast is het de bedoeling dat het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en eerlijk wordt. Wat zijn dan de gevolgen voor de praktijk?

Kort samengevat, zijn er wijzigingen op een viertal terreinen voorgesteld:

Speciale bedingen bij de bepaalde tijd

Per 1 januari 2015 geldt er een aanzegtermijn. Dit houdt, kort gezegd, in dat je als werkgever één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moet meedelen of de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd zal worden. Op het moment dat je dit als werkgever niet doet, dan wel te laat doet, moet je maximaal een boete van één maandsalaris betalen.

Verder is het niet meer toegestaan om in een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Alleen in hele uitzonderlijke situaties mag dit nog wel. Bovendien mag er ook geen proeftijd meer worden opgenomen als er een contract voor zes maanden of korter wordt aangegaan.

Eenvoudiger ontslagregels

Een werkgever kan voortaan niet meer zelf kiezen of hij de route via de kantonrechter dan wel via UWV WERKbedrijf wil bewandelen. Met de Wet Werk & Zekerheid komt er een vast voorgeschreven route: ontslag op bedrijfseconomische gronden of ontslag na twee jaar ziekte zal via het UWV WERKbedrijf moeten lopen en ontslag om persoonlijke redenen (disfunctioneren, verstoring van de arbeidsrelatie) dient ter beoordeling aan de kantonrechter te worden voorgelegd.

Zodra de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar heeft geduurd, bestaat er aanspraak op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De regel is: 1/6 maandsalaris per zes maanden voor de eerste tien jaar  en 1/4 maandsalaris per dienstjaar die de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. De maximale vergoeding bedraagt € 75.000,- bruto voor diegenen die een jaarsalaris verdienen minder dan

€ 75.000,- bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan € 75.000,- bruto, dan is de transitievergoeding maximaal één jaarsalaris.

Meerdere contracten voor bepaalde tijd

Op dit moment is het mogelijk om een werknemer drie contracten voor bepaalde tijd aan te bieden met een onderbreking van maximaal drie maanden, in een periode van maximaal drie jaar. Bij het vierde contract dan wel na verloop van 36 maanden ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Deze ketenregeling is in de Wet Werk & Zekerheid aangepast. In plaats van drie jaar kunnen maximaal drie overeenkomsten in een periode van twee jaar met een onderbreking van maximaal zes maanden worden overeengekomen.

Let wel, de op u van toepassing zijnde cao waarin een afwijking is geregeld van het aantal te sluiten contracten voor bepaalde tijd blijft van kracht tot 1 juli 2016.

WW

De maximale duur van een WW-uitkering zal verlaagd worden van 38 maanden naar 24 maanden. Een en ander zal geleidelijk worden ingevoerd, met dien verstande dat in de periode van 1 januari 2016 tot 2019 de maximale duur van een WW-uitkering wordt teruggeschroefd naar uiteindelijk 24 maanden.

Workshop

Om als ondernemer voorbereid te zijn op deze vergaande wijzigingen verzorgen wij op 17 februari 2015 om 16.00 uur op ons kantoor in Haarlem aan de Dreef 22 een workshop over de Wet Werk & Zekerheid. Deze workshop is kosteloos.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan: Nienke Klazinga (klazinga@kadv.nl) en Myrthe Steenhuis (steenhuis@kadv.nl). Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u ons ook bellen op: 023 – 5125025.

Mocht u willen dat de workshop bij u inhouse wordt verzorgd dan kan dat uiteraard ook. Wij wisselen hier graag met u over van gedachten.

 

 

Deel dit artikel