Home Actueel Archief Woon-/werkvergoeding CAO Glastuinbouw

Woon-/werkvergoeding CAO Glastuinbouw

Archief
29-06-17

Wat gebeurt er met de woon-/werkvergoeding van een werknemer, op het moment dat de werknemer verhuist naar een adres dat verder van de werkplek ligt? De rechtbank Den Haag verduidelijkt het betreffende artikellid in de CAO Glastuinbouw.

 

Artikel 36 lid 4 (vóór 2 juli 2015: artikel 20 lid 5) van de CAO Glastuinbouw bepaaltdat wanneer de werknemer verhuist naar een adres dat verder van de werkplek ligt, de oorspronkelijke woon-/werkvergoeding blijft gelden. Maar geldt deze regeling alleen gedurende de looptijd van één arbeidsovereenkomst? Of ook indien sprake is van opvolgende arbeidsovereenkomsten? De rechtbank oordeelt – zoals ik de bepaling ook altijd heb geïnterpreteerd – dat de oorspronkelijke woon/werkvergoeding ook blijft gelden als de arbeidsovereenkomst tussentijds (van rechtswege) eindigt en opnieuw een opvolgende arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

 

Waarom? Omdat dit anders tot de onredelijke uitkomst zou leiden, dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd géén hogere vergoeding kan  krijgen, terwijl een werknemer met opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat wel kan.

 

De uitspraak is overigens niet alleen relevant voor werkgevers die werkzaam zijn binnen de sector glastuinbouw, maar ook (via de inlenersbeloning) voor uitzendondernemingen die werknemers ter beschikking stellen aan opdrachtgevers binnen deze sector. De hierboven aangehaalde uitspraak had ook betrekking op deze laatste situatie.

 

Heeft u behoefte aan uitleg van bepaalde cao-artikelen? Neemt u dan contact op met mij.

Deel dit artikel