Home Actueel Archief Woning kopen tijdens de echtscheiding?

Woning kopen tijdens de echtscheiding?

Archief
29-06-17

Eén van de gevolgen van een scheiding is dat andere woonruimte moet worden gezocht. In veel gevallen wordt tijdelijk eerst een woning gehuurd. Een koopwoning komt immers vaak pas aan de orde als duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn van de scheiding. Maar stel dat u de kans krijgt om een woning te kopen terwijl de scheiding nog niet definitief is of zelfs nog niet in gang is gezet. Kan dat? En waar moet u dan rekening mee houden? 

 

Naast de formele beslissingen moeten er bij een scheiding veel praktische beslissingen worden genomen. Een grote beslissing is de keuze voor een woning. Degene die de echtelijke woning verlaat, moet op zoek naar een alternatief.

 

Wij merken de laatste tijd dat de keuze voor een koopwoning steeds vaker wordt overwogen. De woningmarkt trekt aan en als de juiste woning zich aandient, moet er snel beslist worden. Als de echtscheidingsprocedure nog in gang is, krijgen wij vaak de vraag of iemand de woning zonder de toestemming van de ander kan kopen. Partijen zijn immers nog gehuwd en echtgenoten blijven verplichtingen ten opzichte van elkaar hebben tot de echtscheiding definitief is. Het antwoord op die vraag is eenvoudig: dan kan. De echtelijke woning verkopen zonder de toestemming van de ander is niet mogelijk, maar een andere woning kopen wel. Net als een auto, of een racefiets. Het aangaan van een hypothecaire lening is ook mogelijk zonder toestemming van de ander, hoewel dat wel afhangt van de soort zekerheid die wordt gesteld.

 

Het is belangrijker om te onderzoeken of de woning, die op naam van één wordt gekocht, ook echt een privégoed wordt en de schuld een privéschuld. Dat speelt met name als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en soms ook bij huwelijkse voorwaarden. Dat hangt ervan af of het verzoek tot echtscheiding al is ingediend. Zoals bekend omvat de gemeenschap van goederen alle goederen en schulden die u en uw echtgenoot voorafgaande aan het huwelijk hadden en tijdens het huwelijk hebben gekregen, enkele uitzondering daargelaten. Een gemeenschap is dynamisch. Er gaan voortdurend goederen en schulden in én uit. Echter, zodra een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, wordt de gemeenschap ‘bevroren’. Vanaf dat moment zijn goederen die worden gekocht en schulden die worden aangegaan, privé. Een woning die vóór indiening van het verzoek tot echtscheiding wordt gekocht valt dus gewoon in de gemeenschap en moet worden verdeeld. De hypothecaire lening moet ook bij helfte worden gedragen. Het maakt niet uit of de woning en de schuld op naam van de ander staat.

 

Dergelijke kwesties spelen met name bij scheidingen waarin eerst in onderling overleg afspraken worden gemaakt en daarna het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend.

 

Wilt u meer weten?

 

Deel dit artikel