Home Actueel Archief Wijzigingen wetgeving crowdfunding

Wijzigingen wetgeving crowdfunding

Archief
02-06-15

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft recentelijk aangekondigd dat er in overleg met de AFM een wetsvoorstel wordt voorbereid om een duurzame ontwikkeling van de crowdfundingsector verder te ondersteunen.

In 2014 heeft de minister onderzocht wat de knelpunten zijn in het huidige toezichtsysteem van de AFM en op welke wijze het toezichtsysteem beter kon worden toegesneden op de snelle groei van crowdfunding. Hieronder een korte update van de op hand zijnde wijzigingen.

Crowdfunding
De AFM schrijft in een rapport over crowdfunding het volgende: “De werking van crowdfunding baseert zich op kleine bedragen die samen een aanzienlijk bedrag vormen. Crowdfunding is een vorm van financiering, met als typerend kenmerk dat de financiering (funding) wordt opgehaald bij het publiek (de ‘crowd’).”

Crowdfunding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan crowdfunding gebaseerd zijn op donaties (schenkingen), sponsoring en reward based (er staat een niet financiële tegenprestatie voor de geldschieter), loan based (er wordt rente berekend over de financiering) en equity based (de geldschieter krijgt aandelen in het bedrijf).

Knelpunten in de wetgeving
Crowdfunding werkt met platformen die vraag en aanbod van het publiek bijeenbrengen. De AFM houdt toezicht op loan based en equity based crowdfunding, voor deze platformen is een vergunningenregime van toepassing. Dit zorgt ervoor dat crowdfunding mogelijk onwenselijk wordt belemmerd, de AFM heeft in haar rapport van eind 2014 een aantal knelpunten geïdentificeerd.

Een van deze mogelijke knelpunten vormt het provisieverbod. Een crowdfundingplatform heeft een vergunning van de AFM nodig als beleggingsonderneming wanneer zij de koop van aandelen in het kapitaal faciliteert. Voor dergelijke werkzaamheden geldt momenteel een verbod om daarvoor een vergoeding te vragen (provisieverbod). De wetgeving zal zodanig worden aangepast dat crowdfundingsplatformen worden uitgezonderd van het provisieverbod, indien zij voldoen aan de daarvoor opgestelde voorwaarden.

Loan based crowdfunding wordt belemmerd omdat zij veelal ontheffing voor de bemiddeling van ‘opvorderbare gelden’ (zoals leningen) nodig hebben. De ontheffingscriteria moeten gelijk getrokken worden zodat voor alle crowdfundingplatformen dezelfde normeringen gelden. Daarnaast zal voor crowdfundingsplatformen die zich bezig houden met het aantrekken van leningen, waarvoor nu een vergunning nodig is, een vrijstelling worden opgenomen in de wet.

Momenteel geldt er een maximaal uit te lenen bedrag van een financierder voor loan-based crowdfunding (€ 40.000) en een maximaal uit te lenen bedrag van een financierder voor equity-based crowdfunding (€ 20.000). Deze maximum bedragen mogen worden overschreden onder de voorwaarde dat de financierder slaagt voor de passendheidstoets. De passendheidstoets wordt door het crowdfundingplatform uitgevoerd bij de financierder. Uit deze toets moet blijken of de financierder voldoende vermogen heeft om meer te investeren dan het maximumbedrag.

De minister streeft ernaar om de gewijzigde regelgeving per 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Deel dit artikel