Home Actueel Archief Wijziging van het Nederlandse B.V.-recht

Wijziging van het Nederlandse B.V.-recht

Archief
01-06-12

 

De B.V. is een rechtspersoon. Dat betekent dat het een aparte juridische entiteit is die zelfstandig rechten en plichten op zich neemt. Een aandeelhouder van een B.V. is  in beginsel niet in privé aansprakelijk voor schulden van de B.V. Mede daarom is de B.V. een geliefde rechtsvorm. 
 
Naar verwachting treedt op 1 juli 2012 het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het B.V.-recht in werking, waarmee het B.V.-recht grondig wordt herzien. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en welke mogelijkheden bieden de wijzigingen u als ondernemer?
 
1. De oprichting van een B.V. wordt eenvoudiger. Er worden minder eisen gesteld. Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,– en de bankverklaring worden afgeschaft.  Bij storting op aandelen in natura is geen accountantscontrole meer nodig. Daardoor wordt het voor een kleinere of startende ondernemer gemakkelijker om voor een B.V. te kiezen.
 
2. Betere crediteurenbescherming. Een B.V. mag geen dividend uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld.
 
3. Meer vrijheid. Ondernemers krijgen meer vrijheid om de statuten van een B.V. in te richten. Dit biedt mogelijkheden bij joint ventures en concerns maar ook bij kleinere ondernemingen. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat er aandelen zonder stemrecht of aandelen zonder winstrecht worden uitgegeven. Of dat elke aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Het aandelenkapitaal van een B.V. mag in een vreemde valuta.
 
4. Verruiming mogelijkheden besluitvorming. De mogelijkheden voor aandeelhouders om besluiten buiten vergadering te nemen worden ruimer. Aandeelhoudersvergaderingen mogen ook in het buitenland worden belegd.
 
5. De verplichte blokkeringsregeling wordt afgeschaft. Nu moet een aandeelhouder indien hij zijn aandelen wil verkopen, goedkeuring verkrijgen van de medeaandeelhouders of de aandelen aan zijn medeaandeelhouders aanbieden. Dat hoeft straks niet meer. Ook kan onder de nieuwe wetgeving in de statuten de mogelijkheid tot overdracht van de aandelen voor een bepaalde periode worden uitgesloten.
 
6. Aanpassing geschillenregeling. De wettelijke regeling voor geschillen tussen aandeelhouders wordt gestroomlijnd en verbeterd.
 
Er verdwijnen veel dwingende regels. Een ondernemer kan de statuten straks veel meer voor elke B.V. op maat laten maken. Het is niet verplicht om de statuten van uw bestaande B.V. te wijzigen. Om optimaal te profiteren van alle nieuwe mogelijkheden en vrijheid zal dat vaak wel noodzakelijk zijn. 

Deel dit artikel