Home Actueel Archief Wie maakt het verschil?

Wie maakt het verschil?

Archief
25-09-17

Drie oud-medewerkers van Google hebben een aanklacht ingediend tegen de techgigant, die volgens hen vrouwelijke medewerkers systematisch minder betaalt dan mannelijke.

In de aanklacht staat ook dat Google vrouwelijke medewerkers herhaaldelijk lager ingeschaald zou hebben dan mannen met vergelijkbare ervaring en vaardigheden. Verder zouden vrouwen binnen het bedrijf minder kans maken op promotie. De oud-medewerkers eisen compensatie voor het misgelopen salaris plus een vergoeding voor de geleden schade. 

In Nederland is discriminatie op grond van onder meer geslacht verboden op grond van de Grondwet en de daaruit voorvloeiende Wet Gelijke Behandeling. Toezicht op naleving ligt bij het College voor de Rechten van de Mens. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte discriminatie.  Beide vormen van onderscheid zijn verboden, tenzij er een objectieve rechtvaardiging is, of omdat in de wet een uitzondering is vastgelegd. Een uitzondering wordt bijvoorbeeld gemaakt wanneer de werkgevers op basis van een voorkeursbeleid voorrang geeft aan een kandidaat met een handicap, om de achterstand van deze groep op de arbeidsmarkt weg te werken.

Om te beoordelen of er sprake is van een objectieve rechtvaardiging moeten drie zaken zijn aangetoond:

  1. het gemaakte onderscheid moet een zwaarwegend doel dienen en de handelswijze die tot het onderscheid leidt, moet aan een werkelijke behoefte van de onderneming beantwoorden (legitimiteit);
  2. het gemaakte onderscheid is (het meest) geschikt en passend om het gestelde doel te bereiken (doelmatigheid);
  3. het gemaakte onderscheid is noodzakelijk om het doel te bereiken (proportionaliteit).

Er kunnen dus situaties zijn waarin u wel degelijk een verschil kunt maken. Wilt u meer weten over de Wet Gelijke Behandeling? Neem contact met ons op! 

Deel dit artikel