Home Actueel Archief Wie betaalt de burn-out?

Wie betaalt de burn-out?

Archief
08-06-17

Volgens ArboNed loopt ruim een miljoen Nederlanders het risico op een burn-out. Een medewerker met een burn-out is gemiddeld 242 dagen niet volledig in staat te werken.

Naast de verzuimkosten – in totaal gemiddeld 60.000 euro – worden werkgevers soms ook geacht andere kosten op zich te nemen.

Werkgevers hebben een zorgplicht tegenover hun werknemers. Dat betekent dat ze verplicht zijn maatregelen te treffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer schade lijdt door het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Dat lukt duidelijk niet altijd, want ruim een miljoen Nederlanders loopt risico op een burn-out, een aandoening die vaak werk-gerelateerd is.

Naast het feit dat de werkgever gedurende de ziekteperiode het loon moet doorbetalen, moet hij ook de materiële en immateriële schade van de werknemer vergoeden als de burn-out ontstaat als gevolg van omstandigheden op het werk. De bewijslast van deze oorzaak ligt bij de werknemer. Die moet aantonen dat de burn-out het gevolg is van de werkzaamheden die hij moest verrichten of de arbeidsomstandigheden waaronder deze werkzaamheden zijn verricht. Belangrijk is dat de oorzaak aantoonbaar niet ligt in privéomstandigheden zoals een echtscheiding, financiële problemen of andere privéaangelegenheden.

Ook als een werknemer op zichzelf al niet bestand is tegen de vereiste werkdruk, kan niet worden gezegd dat zijn stress door het werk wordt veroorzaakt. Van de werkgever hoeft dan ook niet verwacht te worden dat hij in die situatie maatregelen neemt. Zo wees de rechter al eerder een claim door een werkneemster af. De vrouw vorderde vanwege een burn-out ruim een ton schadevergoeding van de werkgever. Maar volgens de rechter was de aandoening het gevolg van haar ‘eigen perfectionistische, dwangmatige en veeleisende karakter’. De werkgever hoefde het geclaimde bedrag niet te betalen.

Als werkgever doe je er dus verstandig aan met je werknemers in gesprek te blijven over hun werkbelasting en dien je waar nodig en nuttig maatregelen te treffen om deze belasting te verminderen. Als de oorzaak in het werk ligt, moet dat veranderd worden. Als de oorzaak in de werknemer ligt, kan gekeken worden naar een eventuele overplaatsing naar een andere functie of, als het echt niet anders kan, een afscheid. Doe je dat niet, dan kan dit vergaande financiële gevolgen hebben.

Meer weten?

 

Deel dit artikel