Home Actueel Archief Wet Werk & Zekerheid

Wet Werk & Zekerheid

Archief
20-12-13

Recent is het wetsvoorstel Wet Werk & Zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. Doelstelling van de nieuwe wet is een stelsel dat gericht is op baanzekerheid in plaats van werkzekerheid. Indien het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt – hetgeen altijd nog maar zeer de vraag is – wat zijn dan de gevolgen voor de praktijk?

 

In het wetsvoorstel zijn wijzigingen op een drietal terreinen voorgesteld:

 

 

Stroomlijning van de regels voor ontslag

 

De voorgestelde wijziging in het ontslag ziet op twee onderwerpen:

 

 

Anders dan thans het geval is, kan indien het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, een werkgever niet meer zelf kiezen of hij de route via de kantonrechter dan wel via het UWV wil bewandelen. Met de Wet Werk & Zekerheid komt er een vast voorgeschreven route: ontslag op bedrijfseconomische gronden zal via het UWV moeten lopen en ontslag om persoonlijke redenen (disfunctioneren, verstoring van de arbeidsrelatie) dient ter beoordeling aan de kantonrechter te worden voorgelegd. Tevens is het voornemen beide procedures sneller te laten verlopen.

 

In alle gevallen heeft de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. Deze transitievergoeding is – evenals nu – afhankelijk van de duur van het dienstverband. De regel is: 1/3 maandsalaris per dienstjaar en een 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. De maximale vergoeding bedraagt € 75.000,- voor diegenen die een jaarsalaris verdienen minder dan € 75.000,-. Indien het jaarsalaris hoger is dan € 75.000,-, dan is de transitievergoeding maximaal één jaarsalaris.

 

Verbetering van de rechtspositie van flexwerkers

 

Op dit moment is het mogelijk om een werknemer drie contracten voor bepaalde tijd aan te bieden met tussenpozen van maximaal drie maanden, in een periode van maximaal drie jaar. Eerst bij het vierde contract dan wel na verloop van 36 maanden ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Deze ketenregeling wordt in het nieuwe wetsvoorstel aangepast. In plaats van drie jaar kunnen maximaal drie overeenkomsten in een tijdsbestek van twee jaar met tussenpozen van maximaal zes maanden worden overeengekomen.

 

WW

 

De maximale duur van een WW-uitkering zal verlaagd worden van 38 maanden naar 24 maanden. Een en ander zal gefaseerd worden ingevoerd, met dien verstande dat in de periode van 1 januari 2016 tot 2019 de maximale duur van een WW-uitkering wordt teruggeschroefd naar uiteindelijk 24 maanden.

 

Zoals gezegd, betreft het een wetsvoorstel en is het nog allesbehalve zeker dat dit ook daadwerkelijk per 1 juni 2014 realiteit zal zijn. Wij zullen u in de komende periode van de ontwikkelingen dienaangaande via onze website op de hoogte houden.

Deel dit artikel