Home Actueel Archief Wet DBA: NIET afgeschaft of uitgesteld

Wet DBA: NIET afgeschaft of uitgesteld

Archief
22-11-16

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: vlak voor het weekend pakten de media groots uit met het nieuws dat de Wet DBA zou zijn uitgesteld tot 2018. Toch klopt dat bericht niet.

De VAR is namelijk definitief afgeschaft en sinds mei van dit jaar, vormt de Wet DBA geldend recht.

Wat is er dan wel aan de hand?
Wiebes heeft geconstateerd dat er veel onrust en onzekerheid heerst bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Opdrachtgevers nemen op – naar het lijkt – grote schaal afscheid van zzp’ers en huren op andere wijzen die arbeid in. Deze onrust wil hij wegnemen, door de handhaving van de wet op een laag pitje te zetten. De Belastingdienst moet een “coachende rol” krijgen en bedrijven leren hoe ze met deze wet moeten omgaan.

Wat is de aanleiding?
Uit het meldpunt DBA en de gesprekken die Wiebes heeft gevoerd met bedrijven, zzp’ers en belangenorganisaties komt een drietal bevindingen naar voren: 

Wiebes belooft aan deze ongewenste arbeidsmarkteffecten te gaan werken en met een oplossing te komen. 

Aanbevelingen van de Commissie
In april van dit jaar heeft Wiebes de Commissie beoordeling modelovereenkomsten Wet DBA ingesteld. Zij had als taak de juistheid te onderzoeken van (model)overeenkomsten die de Belastingdienst beoordeeld heeft. De Commissie heeft geconcludeerd dat het stelsel van modelovereenkomsten moet worden doorontwikkeld en heeft in dat kader 10 aanbevelingen gedaan. Wiebes zal de meeste aanbevelingen opvolgen, waaronder de aanbeveling dat de implementatietermijn tot in ieder geval 1 januari 2018 wordt verlengd. Let op: als sprake is van fraude/ evidente afwijking, dan gaat de Belastingdienst wél over tot naheffing. Onder fraude/ evidente afwijking wordt verstaan:

“opdrachtgevers of opdrachtnemers die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan, omdat zij weten – of hadden kunnen weten – dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behalen en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantasten)” 

Als de Belastingdienst bij anderen dan deze “evident kwaadwillenden” een situatie aantreft die niet overeenkomt met wat is vastgelegd in een overeenkomst of is vastgesteld aan de hand van de criteria, krijgen partijen de gelegenheid hun werkwijze aan te passen of hun overeenkomst zo te wijzigen dat die overeenkomt met de manier van werken. Zij krijgen géén boete of naheffing.

Wat moeten wij nu doen?
De Wet DBA is niet uitgesteld. Dat geldt wel voor de handhaving door de Belastingdienst. Dit is goed nieuws, omdat er nu meer tijd is om te komen tot concrete oplossingen die aansluiten bij uw praktijk. Blijf dus kritisch kijken naar de zzp’ers die u inhuurt en/of bemiddelt en ga vooral door met het op de juiste manier implementeren van de Wet DBA, in overleg met ons en de Belastingdienst. Als de Belastingdienst na 1 januari 2018 wél gaat handhaven, bent u er in ieder geval klaar voor. 

Zoals we hiervoor al opmerkten: de Wet DBA is geldend recht. Dat betekent dat andere partijen die controleren op de naleving van dat recht, ook een beroep kunnen doen op de wet. Voor het behoud van de NEN 4400:1-certificering zal nodig zijn dat u gaat werken met modelovereenkomsten. Wij hebben nog geen berichten ontvangen dat de Norm op dit onderdeel zal worden aangepast.

Heeft u behoefte aan meer informatie of over concreet advies over de gevolgen van deze wet? Neemt u dan contact op met uw contactpersonen voor dit dossier: Maarten Tanja (06 – 51 875 013, tanja@kadv.nl) of Archana Mahabiersing (06 – 24 857 099, mahabiersing@kadv.nl).

 

Deel dit artikel