Home Actueel Archief Werknemersrechten bij een pre-packdeal

Werknemersrechten bij een pre-packdeal

Archief
30-03-17

Ruim duizend werknemers van kinderopvangbedrijf Estro werden bij de faillietverklaring van het bedrijf ontslagen door Smallsteps, dat de zaak overnam. En dat had niet gemogen, althans volgens de advocaat-generaal die het Europese Hof van Justitie adviseert.

Als er sprake is van overgang van onderneming gaan alle betrokken medewerkers met behoud van al hun rechten en plichten automatisch over naar de nieuwe onderneming, die dan hun werkgever wordt. Al in 1985 bepaalde het Hof van Justitie dat bij een faillissement de regels van overgang van onderneming niet van toepassing zijn. Tegenwoordig is dit ook in de wet opgenomen.

De Rechtbank Midden-Nederland stond voor de vraag of werknemers hun rechten wél behouden als er geen sprake is van een ‘normaal’ faillissement maar van een pre-pack. Bij een pre-pack, ook wel flitsfaillissement genoemd, wordt met behulp van een door de rechtbank aangestelde beoogd curator en beoogd rechter-commissaris, vooruitlopend op een faillissement, een (gedeeltelijke) doorstart voorbereid en die doorstart wordt dan onmiddellijk na het faillissement uitgevoerd. Een pre-pack is specifiek gericht op het redden van de onderneming of de nog levensvatbare onderdelen daarvan. 

Dat was ook het geval bij Estro en Smallsteps: het faillissement van Estro en de doorstart onder de naam Smallsteps werden destijds in één dag beklonken. 2.600 werknemers werden overgenomen door Smallsteps maar ruim duizend mensen verloren hun baan. 

FNV stapte met een aantal ontslagen medewerkers naar de rechter. De overgang, althans een groot gedeelte daarvan, vindt immers plaats voor de datum van het faillissement en daarom stelde FNV zich op het standpunt dat op deze deal wel de regels omtrent overgang van onderneming van toepassing zijn. De rechtbank Midden-Nederland zocht hulp bij het Europese Hof van Justitie voor het beantwoorden van deze vraag.

Advocaat-generaal Mengozzi meent dat een pre-pack geen uitzondering is, zoals het faillissement dat wel is. Dat betekent dat de bescherming van werknemers wel degelijk van toepassing is op de overgang van een onderneming of van de nog levensvatbare onderdelen daarvan in het kader van een pre-pack. Dat heeft te maken met het moment van overgang, dat grotendeels voor het faillissement ligt. Als het Europese Hof van Justitie het advies van de advocaat-generaal overneemt, dan zal de rechter in Nederland de zaak in dit licht verder beoordelen.

Meer weten?

 

Deel dit artikel