Home Actueel Archief Werknemer aansprakelijk voor diefstal leaseauto tijdens privégebruik?

Werknemer aansprakelijk voor diefstal leaseauto tijdens privégebruik?

Archief
19-10-16

Een auto van de zaak is niet altijd een rustig bezit. Zo ervoer ook de verzekeringsarts toen zijn leaseauto werd gestolen.

Zijn werkgever trachtte vergoeding te verkrijgen van de (niet door de verzekeraar gedekte) schade. Hij beriep zich hiertoe op het leasereglement waarin hem hierop recht werd gegeven bij ‘onzorgvuldig (privé)gebruik’ van de auto. Van onzorgvuldigheid was sprake, nu de arts het de dieven wel erg makkelijk had gemaakt. Hij had namelijk zijn huissleutel, waaraan de autosleutel was vastgemaakt, nadat hij de auto voor de oprit had gezet, in de voordeur laten steken terwijl hij zelf achter de bewuste woning zijn hond ging verzorgen. Hoe onzorgvuldig ook, roekeloos was dit optreden nog niet.

De Hoge Raad schoot de arts daarom te hulp. Hij achtte het beroep op voormelde clausule in de leaseregeling niet toelaatbaar, want naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De werknemer zou hiermee – gelet op de dikwijls hoge prijs van een leaseauto – worden blootgesteld aan een aanmerkelijk risico waarop hij veelal niet verdacht is. Dit strookt niet met het uitgangspunt van de wettelijke regeling (en de gebruikelijke cascoverzekering) op grond waarvan schade slechts van dekking is uitgesloten indien die is te wijten aan opzet of roekeloosheid.

Overigens staat de werkgever bij schade aan een leaseauto tijdens privégebruik niet geheel met lege handen. Indien schriftelijk vastgelegd, kan wél schade van ‘geringe omvang’ voor rekening van de werknemer worden gelaten. Wat onder ‘gering’ moet worden verstaan, verschilt per zaak. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de hoogte van het salaris. Bovendien mag de werkgever zijn werknemer wel een beperkte dekking tegenwerpen indien de werknemer hier ondubbelzinnig voor heeft gekozen. Van ‘ondubbelzinnigheid’ in deze zin is echter niet snel sprake.

Kortom, meestal blijft meer dan ‘geringe’ schade aan de leaseauto voor rekening van de werkgever. De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid fungeert hier als dienstmaagd van de werknemersbescherming.

 

Deel dit artikel