Home Actueel Archief Werkgevers aansprakelijk voor fouten van werknemers?

Werkgevers aansprakelijk voor fouten van werknemers?

Archief
07-12-15

Fouten van werknemers kunnen tot gevolg hebben dat werkgevers hiervoor aansprakelijk zijn. Dat deze aansprakelijkheid verstrekkend kan zijn, blijkt onder andere uit een recent gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.

 

De zaak waarin de Rechtbank Noord-Holland uitspraak heeft gedaan, gaat over een zwangere klant die boodschappen deed bij de Albert Heijn. Tijdens het afrekenen is tussen de klant en de kassière een woordenwisseling ontstaan, waarna de kassière achter de kassa vandaan is gekomen en naar de klant toe is gelopen.

 

De klant heeft naar aanleiding van dit incident aangifte gedaan bij de politie en een verklaring afgelegd, waarin ze onder andere heeft verklaard dat ze door de kassière is mishandeld en hierdoor pijn en letsel heeft opgelopen. De klant heeft verder aangegeven dat de kassière op haar bleef afkomen en haar probeerde te slaan. Uiteindelijk is een andere medewerker van de Albert Heijn tussenbeide gekomen.

 

De kassière heeft de mishandeling bij de politie erkend, echter heeft de Albert Heijn na een briefwisseling aangegeven dat zij niet aansprakelijk is voor de schade die de klant heeft geleden. De klant is om die reden naar de rechter gestapt met het verzoek om te laten vaststellen dat de Albert Heijn aansprakelijk is voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van de mishandeling door de kassière.

 

Voor aansprakelijkheid van een werkgever moet tussen de fout van de werknemer en de taak die aan hem is opgedragen, voldoende verband bestaan. Dit houdt onder andere in dat de werkgever zeggenschap moet hebben over de gedragingen waarvan de fout onderdeel was. Er zal minder snel sprake zijn van aansprakelijkheid van de werkgever als een fout buiten werktijd is gemaakt.

 

In het geval van de kassière heeft de rechtbank geoordeeld dat de Albert Heijn in deze situatie als werkgever aansprakelijk is, omdat de kassière in dienst was bij de Albert Heijn, het incident tijdens de gebruikelijke werkzaamheden heeft plaatsgevonden en de klant als klant zijnde in de winkel aanwezig was toen zij haar boodschappen wilde afrekenen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat er voldoende verband bestaat tussen de fout van de kassière en de aan haar opgedragen taak, namelijk het afrekenen van de boodschappen van klanten van de Albert Heijn. De rechtbank heeft daarbij opgemerkt dat een functioneel verband tussen fouten van een werknemer en zijn werksituatie al betrekkelijk snel moet worden aangenomen. De Albert Heijn is dan ook aansprakelijk jegens de klant en moet haar schade vergoeden.

 

Kortom, het is raadzaam om er als werkgever rekening mee te houden dat werkgeversaansprakelijkheid voor fouten van werknemers verstrekkend kan zijn en een werkgever in beginsel dus aansprakelijk is voor fouten van werknemers, ook al lijkt dit in sommige situaties onrechtvaardig te zijn.

 

Heeft u vragen over werkgeversaansprakelijkheid? Neem dan contact op met de praktijkgroep Arbeidsrecht.

 

Uitspraak: Rechtbank Noord-Holland d.d. 27 augustus 2015

 

Vindplaats: ECLI:NL:RBNHO:2015:10003

 

Deel dit artikel