Home Actueel Archief Wereldschaatsbond in het nauw: Europees onderzoek naar Icederby

Wereldschaatsbond in het nauw: Europees onderzoek naar Icederby

Archief
05-11-15

Er is nog geen meter geschaatst en toch duikt Icederby al geregeld op in de actualiteit. Voornaamste reden is dat wereldschaatsbond ISU schaatsers verbiedt deel te nemen aan de wedstrijd in Dubai.

Shorttracker Niels Kerstholt en olympisch kampioen op de 1500 meter Mark Tuitert vochten die beslissing aan. En mogelijk met succes. De Europese Commissie gaat onderzoeken of de ISU mededingingsregels overtreedt.

Het idee van Icederby, een combinatie van langebaanschaatsen en shorttrack, is verre van nieuw. De eerste voorstellen dateren uit 2011. Dubai presenteerde zich als de organisator van de voor de deelnemers lucratieve wedstrijden.

Matchfixing
De ISU keerde zich direct tegen de plannen. De bond was bang voor praktijken van matchfixing. Geen al te sterk argument, vindt Rutger Middendorf, partner bij Köster Advocaten, gespecialiseerd in ondernemings- en sportrecht en een jaar geleden auteur van de column De strijd van Mark Tuitert en Niels Kerstholt tegen de ISU: “De ISU heeft een ethische code opgesteld. Daar is veel voor te zeggen, maar in dit specifieke geval is de zorg voor gokken onterecht. Dat is in Dubai immers verboden.”

Veiligheid en gezondheid
Andere aandachtspunten zijn de veiligheid en gezondheid van de schaatsers. De bond stelt dat die in het geding zijn bij evenementen die niet onder auspiciën van de ISU plaatsvinden. “Een cirkelredenering”, zegt Middendorf. “De bond kan die alleen doorbreken door de wedstrijd zelf te organiseren en dat willen ze uitdrukkelijk niet.”

Het geduld wordt op de proef gesteld, maar de beloning kan zoet zijn
Kerstholt en Tuitert trokken vorig jaar aan de bel bij de Europese Commissie. Onderzoeken naar overtredingen op het gebied van mededinging in de sport zijn een zeldzaamheid, maar in dit geval is de commissie er toe overgaan, omdat er wel degelijk een economische component aanwezig is. Deelnemers kunnen er veel mee verdienen, maar die mogelijkheid wordt hen door de ISU ontnomen. De weg die Tuitert en Kerstholt bewandelen is lang en hobbelig. Vorig jaar meldden zij hun klacht, begin dit jaar maakte mededingingscommissaris Margrethe Verstager bekend er naar te gaan kijken en nu pas wordt duidelijk dat er daadwerkelijk een onderzoek volgt. Het geduld wordt op de proef gesteld, maar de beloning kan zoet zijn. Middendorf verwijst naar een eerdere uitkomst die internationale auto- en motorsportfederatie FIA in de wielen reed.

“Zij verhinderden wedstrijden van concurrerende organisaties op Formule 1-circuits. Er volgde een schikking. Nu mogen die wedstrijden wel verreden worden, mits ze in de agenda passen.” Middendorf verwacht dat ook de ISU het niet tot een uitspraak zal laten komen.

“Het risico op een blamage is te groot. De bond staat zwak en als de schaatsers in het gelijk gesteld worden zal dat het gezag alleen maar meer schaden.” Cruciaal is het antwoord op de vraag of de bond zijn monopoliepositie heeft misbruikt. Middendorf is geneigd daar ‘ja’ op te zeggen. “Het standpunt van de ISU is in deze zaak betuttelend en autoritair. Vooropgesteld: een wedstrijdmonopolie mag en kan in de sport, maar er is geen rechtvaardiging in een legitiem doel. Het verbod is niet nodig voor een goed verloop van de competitie. Het argument van matchfixing kan gemakkelijk weerlegd worden. Bovendien verhoudt de sanctie zich niet tot de eventuele overtreding van het verbod; een levenslange schorsing voor de deelnemers is disproportioneel. Al met al blijft er niet zo heel veel over.”

Schaatsagenda
Het ligt voor de hand dat de ISU zal komen tot een aanpassing van de regels. Middendorf voorspelt dat er nog eens goed gekeken zal worden naar de schaatsagenda om te kijken of de wedstrijden zijn in te passen in het schema. Daarnaast is het goed mogelijk dat de bond het aantal locaties beperkt tot landen waar gokken op sport niet of nauwelijks voorkomt of bij wet verboden is. Voor Kerstholt en Tuitert komen deze ontwikkelingen vermoedelijk te laat. Zij zullen waarschijnlijk nooit deelnemen aan Icederby.

“Het kan gerust weer een jaar duren en dan is ook 2016 al weer voorbij”

“Of er een schadevergoeding in zit, weet ik eerlijk gezegd niet. Ik vermoed dat dit voor hen inmiddels een principiële zaak is en dat zijn vaak langdurige kwesties.” Middendorf vindt het lastig om het verdere verloop van het proces in te schatten. “Er is weinig over bekend, zo af en toe horen we iets, maar er is geen duidelijke termijn aangegeven. Het kan gerust weer een jaar duren en dan is ook 2016 al weer voorbij.”

Kritisch
Vaststaat dat deze ontwikkelingen door andere sporters en sportbonden met interesse worden gevolgd. “Buiten de FIFA zijn mij op dit moment geen grote geschillen met bonden bekend, maar dat er in lijn met de rechtspraak kritisch naar de houding van wereldsportbonden gekeken wordt, lijkt me duidelijk.”

Bron: SPORTKNOWHOWXL

 

 

Deel dit artikel