Home Actueel Archief Websites overtreden de cookiewet

Websites overtreden de cookiewet

Archief
05-05-15

Het CBP concludeert uit de jaarcijfers van 2014 dat zowel bedrijven als overheden de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtreden. 28 april 2015 werd door het CBP een rapport aan de leden van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer gepresenteerd, waarmee de urgentie hiervan duidelijk werd gemaakt.

Een veel voorkomende overtreding is dat website-eigenaren tracking cookies plaatsen op de lokale device van de internetgebruiker, zonder dat daaraan voorafgaand toestemming wordt gevraagd. Tracking cookies geven de website-eigenaar kennis over de interesse van de bezoeker, over zijn klikgedrag en zijn voorkeuren. Tracking cookies kunnen ook door ‘third party’s’ worden geplaatst. Met deze ‘third party tracking cookies’ kan kennis worden verkregen over de interesse en het algemene surf- en klikgedrag van een internetgebruiker (‘profiling’). Ik schreef hier eerder al een artikel over.

Door op basis van de interesse en het algemene surf- en klikgedrag van een internetgebruiker een profiel op te stellen van de internetgebruiker, worden persoonsgegevens van de internetgebruiker verwerkt. Tracking cookies maken dus inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruiker. In dat geval vereist de Wbp dat voorafgaande toestemming van de internetgebruiker is gegeven voor het gebruiken van tracking cookies.

In 2014 had het College bescherming persoonsgegevens (CBP) extra aandacht voor ‘profiling’. De toezichthouder heeft onderzoek gedaan naar het volgen van het surfgedrag van internetgebruikers. Het CBP geeft aan dat het plaatsen van tracking cookies zonder toestemming ongewenst is wegens de negatieve gevolgen voor de vrijheid van internetgebruikers: ‘Wij leven in een maatschappij waarin sprake is van ‘digitale predestinatie’. Dit kan mensen beperken in hun vrije ontwikkeling en vrije keuzes’, zegt Jacob Kohnstamm.

Het CBP deed vorig jaar onder andere een onderzoek bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Uit dit onderzoek bleek dat zij organisaties de Wbp overtraden door via tracking cookies persoonsgegevens te verzamelen zonder daarvoor vooraf toestemming te vragen, het CBP heeft aan de NPO een last onder dwangsom opgelegd. Het CBP legde vorig jaar ook Google een last onder dwangsom op wegens het zonder toestemming opslaan en combineren van gegevens die zij zelf verzamelde van gebruikers om aan de gebruiker vervolgens op zijn of haar profiel afgestemde advertenties te tonen.

Het is dus van belang dat u uw website op orde maakt en indien u eveneens tracking cookies plaatst, hier op de juiste wijze toestemming voor vraagt aan uw websitebezoeker. Köster advocaten kan u hierbij helpen. Neem daarvoor contact op met de Praktijkgroep ICT, Internet & Privacy.

We houden u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van privacy. Volg ons via Twitter en Linked-In

Deel dit artikel