Home Actueel Archief Webshops opgelet: hanteer uw algemene voorwaarden op de juiste manier!

Webshops opgelet: hanteer uw algemene voorwaarden op de juiste manier!

Archief
28-02-14

Bij de koop en verkoop via webshops blijkt het hanteren van de algemene voorwaarden niet altijd goed te gaan. Dit geldt niet alleen voor startende webshops; ook bestaande webshops – zelfs die van de grote winkelketens – maken onnodige fouten op dit gebied. Het risico hiervan is dat webshophouders geen beroep kunnen doen op hun eigen algemene voorwaarden.

 

Van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden

 

Wat webshophouders goed voor ogen moeten hebben, is dat de algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op de (koop)overeenkomst die met de klant wordt gesloten. Hiervoor is vereist dat vóór of bij het sluiten van de overeenkomst wordt vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze melding moet duidelijk herkenbaar en niet te missen zijn voor de webshopklant.

 

Een veel gekozen manier van webshophouders om melding te maken van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is door de volgende mededeling: “Door nu verder te gaan, bevestigt u dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden”. Een andere – betere – optie is echter de tekst  “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”, waarbij er een hokje moet worden aangevinkt. Zolang dit hokje niet wordt aangevinkt, kan de bestelling niet worden voltooid. Het voordeel hiervan is dat de webshopklant uitdrukkelijk op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt gewezen en achteraf niet kan beweren, dat hij niet wist dat de algemene voorwaarden deel van de overeenkomst zijn geworden.  
 

De webshopklant moet van de algemene voorwaarden kunnen kennisnemen

 

Het alleen vermelden van de algemene voorwaarden – al dan niet met een optie tot het aanvinken – is echter niet voldoende. De webshopklant dient ook de mogelijkheid te worden geboden om de inhoud van de algemene voorwaarden daadwerkelijk te bekijken. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de algemene voorwaarden worden aangeboden door middel van een duidelijk herkenbare hyperlink. Let hierbij op dat de hyperlink voldoende moet opvallen, zodat de aandacht van de webshopklant wordt getrokken. De naam van de hyperlink moet zonder twijfel duidelijk maken dat deze toegang verschaft tot de algemene voorwaarden. Hieruit volgt logischerwijs dat een hyperlink met de naam “algemene voorwaarden” het meest volstaat. In het verlengde hiervan geldt sinds kort het “één-klik-vereiste”; de webshopklant moet in één klik de tekst van de algemene voorwaarden kunnen raadplegen.

 

De webshopklant moet de algemene voorwaarden kunnen opslaan

 

Als derde vereiste geldt dat de algemene voorwaarden op een zodanige manier ter beschikking moeten worden gesteld, dat de webshopklant deze kan downloaden en digitaal kan opslaan op zijn computer. Dit downloaden en opslaan moet op eenvoudige wijze kunnen gebeuren. Let op: dat de webshopklant (altijd) de standaardmogelijkheid heeft om de algemene voorwaarden te “knippen en plakken” om deze vervolgens in een (Word-) document op te slaan, is niet voldoende. Er zijn in de huidige praktijk talloze voorbeelden van webshops die de algemene voorwaarden slechts als platte tekst aanbieden, zonder dat de webshopklant deze met een enkele handeling kan opslaan.  
 

Wat eveneens niet voldoet, is het bieden van de mogelijkheid tot het printen van de algemene voorwaarden. Het vereiste dat de webshopklant de algemene voorwaarden moet kunnen opslaan, ziet op de digitale manier van opslaan. Er kan niet worden volstaan met het bieden van de mogelijkheid tot het bewaren van de (papieren) geprinte versie van de algemene voorwaarden.

 

In de praktijk blijkt dat veel webshops niet voldoen aan de vereisten voor het hanteren van de algemene voorwaarden, terwijl  er nog veel meer vereisten zijn waar webshops zich aan dienen te houden. Het is daarom raadzaam om uw webshop te onderwerpen aan een juridische check. Wij hebben daarvoor een Webshop Compliance Check ontwikkeld. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze praktijkgroep contractenrecht.

Deel dit artikel