Home Actueel Archief Webshops opgelet: de Autoriteit Consument & Markt controleert retourzendingen!

Webshops opgelet: de Autoriteit Consument & Markt controleert retourzendingen!

Archief
20-10-15

Het aantal Nederlanders dat weleens online winkelt neemt nog steeds toe. Reden voor de Consumentenbond om te onderzoeken of webshops zich aan de wettelijke regels houden.

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat meer dan de helft van de webshops de wet overtreedt bij retourzendingen van aankopen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangekondigd handhavend te zullen optreden tegen webshops die de wettelijke regels ten aanzien van retourzendingen overtreden. Maar wat zijn die wettelijke regels nu eigenlijk?

Termijn voor retourzending

Een particuliere webshopklant die een artikel bij een webshop koopt, heeft een bedenktijd van veertien dagen. Dit houdt in dat een webshopklant – op een aantal uitzonderingen na – veertien dagen de tijd heeft om zonder opgave van redenen de koop(overeenkomst) te ontbinden. Wanneer deze termijn begint te lopen, is afhankelijk van de vraag of de webshop fysieke producten, diensten of beide verkoopt. Een webshop moet de webshopklant vooraf over deze termijn informeren.

Terugbetaling bestelling

Als de webshopklant aangeeft de koop(overeenkomst) te willen ontbinden, dan is de webshophouder verplicht om binnen veertien dagen het geld aan de webshopklant terug te betalen. De termijn van veertien dagen gaat in op de dag na de dag waarop de webshopklant te kennen heeft gegeven van de koop(overeenkomst) af te willen.

Als de webshopklant de hele bestelling retour zendt, is de webshophouder verplicht zowel de prijs van het product als de verzendkosten aan de webshopklant terug te betalen. Het terug betalen van enkel de aankooppijs, is dus niet voldoende. Alleen als slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, hoeft de webshophouder de verzendkosten niet terug te betalen.

De kosten voor retourzending zijn in beginsel voor rekening van de webshophouder. Dit kan alleen anders zijn, als de webshophouder vooraf duidelijk maakt dat deze kosten voor rekening van de webshopklant komen.

Risico voor webshophouders

De ACM zal strenger controleren of webshops consumenten correct informeren over retourzendingen en terugbetaling en of de wettelijke regels daaromtrent in de praktijk daadwerkelijk worden nageleefd.

Voornamelijk modewebwinkels kunnen controle verwachten, omdat modeartikelen relatief vaak worden terug gezonden.

Als een webshop de regels niet naleeft, kan de boete van de ACM oplopen tot € 450.000 per overtreding. Dit is een aanzienlijk risico en reden genoeg om er zeker van te zijn dat uw webshop aan de regels voldoet.

Voor meer informatie of concreet advies kunt u contact opnemen met onze praktijkgroep Contractenrecht.

 

Deel dit artikel