Home Actueel Procesrecht Wat is verjaring?

Wat is verjaring?

Procesrecht
17-12-18 Archana Mahabiersing

Op GZNDENZO, inspiratieplatform voor vrouwen met een gezonde dosis ambitie, schrijft advocaat Archana Mahabiersing regelmatig over verschillende juridische onderwerpen. In haar laatste blog vertelt ze de lezers alles over de verjaring van vorderingen.

Verjaring kent men vaak vanuit het strafrecht. Maar ook daarbuiten hebben we te maken met verjaring, en wel de verjaring van vorderingen. De verjaring van een vordering houdt in dat de vordering na verloop van een bepaalde periode niet meer kan worden afgedwongen van de andere partij.

De algemene verjaringstermijn is twintig jaar, maar in de meeste gevallen verloopt een vordering al na vijf jaar. Wanneer deze termijn begint te lopen hangt af van het soort vordering. Ik heb de belangrijkste termijnen voor jullie op een rijtje gezet.

Twee jaar:

Vijf jaar:

Twintig jaar:

Bijzondere verjaringstermijnen

Voor een aantal specifieke vorderingen, gelden aparte verjaringstermijnen:

Door stuiting begint de verjaringtermijn opnieuw te lopen

Het afbreken van een lopende verjaring wordt ‘stuiting’ genoemd. Stuiting vindt plaats door:

Door stuiting van de verjaring, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar.

Verder geldt dat bij vorderingen die niét de nakoming van een overeenkomst of schadevergoeding betreffen, een stuiting in ieder geval binnen zes maanden moet worden gevolgd door het starten van een procedure. Anders is de vordering alsnog verjaard.

Tot slot

De regels rondom verjaring zijn ingewikkelder dan het lijkt. Raadpleeg dus altijd een jurist of advocaat als je hiermee te maken krijgt.

Deel dit artikel