Home Actueel Archief Wat houdt een boedelbijdrage in en waarom zou u die betalen?

Wat houdt een boedelbijdrage in en waarom zou u die betalen?

Archief
09-05-14

Bij het uitspreken van een faillissement krijgt de aangestelde curator een duidelijke en ogenschijnlijk simpele taak toegewezen; het beheer en de vereffening van de boedel.

In het verlengde daarvan mag in beginsel van de curator worden verlangd om, voor zover mogelijk, het actief van de failliet op het moment van faillietverklaring (en al het actief dat gedurende het faillissement wordt verworven) in geld om te zetten om zodoende de kans op een uitkering aan de schuldeisers te maximaliseren.

 

Dit betekent dat de werkzaamheden die een curator verricht in eerste instantie aan alle schuldeisers ten goede moeten komen. Maar hoe zit dat dan met werkzaamheden die zien op specifieke rechten van een derde? Bijvoorbeeld de crediteur die onder eigendomsvoorbehoud iets heeft geleverd?

 

In een dergelijke situatie moet de eigenaar rekening houden met het feit dat de curator een vergoeding in rekening kan brengen voor de werkzaamheden die hij alléén voor deze ene schuldeiser heeft verricht. De kosten van die werkzaamheden komen namelijk in eerste instantie ten laste van alle crediteuren (nu het aantal door de curator gewerkte uren, ten laste van de boedel toeneemt) terwijl zij uitsluitend ten goede komen van die ene schuldeiser die bijvoorbeeld zijn spullen terug eist.

 

De rechtbanken´s-Gravenhage en Haarlem hebben geoordeeld dat de redelijkheid en billijkheid meebrengt dat de kosten die door de curator in het bijzonder worden gemaakt ten behoeve van één specifieke schuldeiser, dienen te worden vergoed door diegene(n) in wiens belang die kosten werden gemaakt. Vergoeding van die kosten moet daarbij wel redelijk zijn en daadwerkelijk zien op de werkzaamheden die enkel en alleen de specifieke schuldeiser(s) diende(n). Voorbeeld: wanneer uw winterbanden zijn opgeslagen bij een garage die failleert, dan kan de curator u een vergoeding vragen voor het teruggeven van uw eigen banden! Betaalt u die vergoeding niet, dan kan de curator de banden onder zich houden.

 

Kortom: redelijke kosten die in redelijkheid gemaakt zijn moeten aan de curator vergoed worden. Maar wat redelijk is, is wat redelijke mensen redelijk vinden. Belt u gerust voor overleg, mocht u behoefte hebben aan ruggespraak.

 

Deel dit artikel