Home Actueel Archief Wanneer is er wanbeleid?

Wanneer is er wanbeleid?

Archief
15-12-10

Een bestuurder van een BV moet zijn taken behoorlijk vervullen. Doet hij dat niet, dan kan hij voor zijn wanbeleid persoonlijk aansprakelijk worden gesteld: ‘intern’ door de BV, ‘extern’ door de curator als de BV failliet is gegaan, of door de partij die door toedoen van de BV schade heeft geleden waarvoor de bestuurder persoonlijk verantwoordelijk kan worden gehouden. Maar wat geldt als er meerdere bestuurders zijn?

‘Interne’ aansprakelijkheid ontstaat als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat is het geval als de bestuurder een ‘ernstig verwijt’ kan worden gemaakt, als een redelijk handelend en ervaren bestuurder in dezelfde omstandigheden anders zou hebben gehandeld. Als een bestuurder namens de BV in strijd met de statuten handelt, onnodig grote financiële risico’s aangaat, betalingstoezeggingen doet of een contract sluit waarvan hij weet (of had moeten weten) dat de BV die niet kan nakomen, dan kan hem een ernstig verwijt worden gemaakt. De benadeelde partij zal de BV aanspreken; de BV kan proberen de schade op de bestuurder persoonlijk te verhalen.

‘Externe’ aansprakelijkheid ontstaat als de bestuurder bij faillissement van de BV zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld én dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dat is automatisch het geval als er geen behoorlijke boekhouding is gevoerd of als de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd. Benadeelde partijen kunnen ook de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen. Ook hier geldt dat sprake is van wanbeleid als de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Maar wat geldt als er meerdere bestuurders zijn? Als één bestuurder wanbeleid heeft gepleegd, zijn toch alle bestuurders aansprakelijk. Ook al is er een onderlinge taakverdeling en is de één  verantwoordelijk voor de financiën en de ander voor de verkoop; een bestuurder kan zich niet verschuilen achter die taakverdeling. Ook eigen ondeskundigheid is geen verweer; dan had de bestuurder zich maar goed moeten laten informeren. Alleen als de bestuurder niets te verwijten valt én hij actief heeft geprobeerd een besluit terug te draaien kan hij zich disculperen.

Deel dit artikel