Home Actueel Archief Vrijwilliger of toch een arbeidsrelatie?

Vrijwilliger of toch een arbeidsrelatie?

Archief
29-06-16

Sommige trainers, coaches of anderszins bij een sportvereniging werkzame personen hebben een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met de vereniging waarvoor zij werkzaamheden verrichten.

Echter, het grootste deel werkt zonder schriftelijke overeenkomst en op vrijwillige basis. Waar moet je dan als vereniging op letten?

Is er wel sprake van een vrijwilliger of is er toch een arbeidsrelatie?

Ook indien vrijwilligers geen arbeidsovereenkomst hebben getekend kan er sprake zijn van een arbeidsrelatie. Indien er namelijk sprake is van een gezagsverhouding tussen de sportvereniging en de vrijwilliger, de vrijwilliger een vergoeding (loon) krijgt en er arbeid wordt verricht gedurende een zekere tijd, dan kan er toch sprake zijn van een (fictieve) arbeidsovereenkomst.

Of sprake is van een gezagsverhouding is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Eén van deze omstandigheden is of de trainer of coach vrijheid geniet ten aanzien van de technische- en praktische inrichting van zijn werkzaamheden of dat de sportvereniging daar juist invloed op uitoefent.

Er is sprake van loon indien de trainer of coach een vergoeding krijgt voor zijn werkzaamheden. Het moet wel gaan om een reële vergoeding. Dit betekent dat bijvoorbeeld een reële onkostenvergoeding (van maximaal € 150,- per maand of € 1.500,- per jaar) niet kan worden gezien als loon.

Van het uitvoeren van arbeid gedurende een zekere tijd is al snel sprake. Het moet gaan om werkzaamheden die van enige waarde zijn voor de sportvereniging. Hiervan is meestal sprake omdat zonder de werkzaamheden van de trainers en coaches er geen leden zich zullen inschrijven en er dus geen contributie wordt betaald. Ook kan er worden gedacht aan sponsorgeld dat wordt binnengehaald omdat een team goed presteert onder leiding van de coach of trainer. Het trainen of coachen van slechts één wedstrijd of training kan al worden gezien als het verrichten van arbeid gedurende een zeker tijd.

Kortom, indien er sprake is van de voorgenoemde drie voorwaarden dan bestaat er, ondanks dat dit niet op papier is gezet, een arbeidsovereenkomst.

Werknemers

Indien er is voldaan aan de bovengenoemde vereisten voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is de trainer of coach geen vrijwilliger maar een werknemer en is een sportvereniging gebonden aan alle arbeidsrechtelijke regels. Dit betekent onder andere dat deze coach of trainer niet meer zomaar kan worden ontslagen. Hiervoor zal toestemming moeten worden gevraagd bij UWV Werkbedrijf of er zal om ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten worden verzocht bij de kantonrechter. Ook de volledige Arbeidsomstandighedenwet en eventueel een toepasselijke cao moet worden toegepast ten aanzien van trainers of coaches die een (fictieve) arbeidsovereenkomst hebben met een sportvereniging.

Vrijwilligers

Voor trainers, coaches of anderszins bij de vereniging werkzame personen die echte vrijwilligers zijn en die dus niet voldoen aan de hiervoor genoemde vereisten, omdat zij bijvoorbeeld geen loon ontvangen, hoeft in principe geen rekening gehouden te worden met de arbeidsrechtelijke regels. Dit betekent onder andere dat makkelijker afscheid genomen kan worden van deze vrijwilliger. De Arbeidsomstandighedenwet is wel gedeeltelijk van toepassing op vrijwilligers. Ook ten aanzien van vrijwilligers moet een sportvereniging ervoor zorgen dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgeoefend. Dit geldt te meer indien de vrijwilligers in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen.

Een sportvereniging kan ook worden gehouden aan de (stilzwijgend gemaakte) afspraken met een vrijwilliger. Indien een vrijwilliger bijvoorbeeld een bepaalde kostenvergoeding ontvangt kan deze vergoeding hem niet meer zomaar worden ontnomen. Het is dan ook verstandig om de afspraken die u met een vrijwilliger maakt vast te leggen, bijvoorbeeld in een vrijwilligerscontract.

Conclusie

Ondanks dat een trainer, coach of anderszins bij een vereniging werkzaam persoon geen schriftelijke overeenkomst heeft met de vereniging kan er toch sprake zijn van een arbeidsrelatie. Daarbij zal vooral het verschil maken of de vereniging de vrijwilliger een vergoeding betaalt en hoe hoog deze vergoeding is. Indien er een reële vergoeding voor de werkzaamheden wordt betaald en er voldaan is aan de andere twee vereisten moeten ten aanzien van deze personen alle arbeidsrechtelijke regels toegepast worden. Indien er sprake is van een werkelijke vrijwilliger hoeft met veel minder regels rekening gehouden te worden. Let dus altijd goed op hoe je als vereniging de relatie met een vrijwilliger vormgeeft.

Voor advies omtrent het bovenstaande of andere arbeidsrechtelijke kwesties kunt u terecht bij onze arbeidsrechtsectie.

Deel dit artikel