Home Actueel Archief Vrije keuze van een advocaat?

Vrije keuze van een advocaat?

Archief
13-11-13

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 7 november 2013 een arrest gewezen over de vrije keuze van een advocaat.

 

Jan Sneller startte een procedure tegen DAS Rechtsbijstand bij wie hij een rechtsbijstandverzekering had gesloten.

 

Een zekere Jan Sneller was ontslagen en wilde van zijn (ex)werkgever een schadevergoeding vorderen. Zijn rechtsbijstandsverzekeraar DAS stelde dat een van haar werknemers die procedure kon voeren, maar Jan Sneller wilde een ‘eigen’ advocaat kiezen, waarbij DAS de kosten zou moeten betalen. DAS weigerde dat, omdat de polis bepaalde dat als de rechtsbijstand door een medewerker van DAS kan worden gegeven, de kosten van een advocaat die de verzekerde wil inschakelen alleen worden vergoed als DAS van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe advocaat moet worden uitbesteed. Nu zou een werknemer van DAS zelf de zaak kunnen behandelen.

 

Jan Sneller startte toen een procedure bij de rechtbank om de kosten van de door hem zelf ingeschakelde advocaat vergoed te krijgen. Maar Jan Sneller ving bot, ook in hoger beroep bij het gerechtshof. De Hoge Raad legde de kwestie voor aan het Hof van Justitie van de EU, voor een interpretatie van de Europese Richtlijn inzake rechtsbijstand.

 

Het Hof van Justitie was duidelijk: in het kader van een rechtsbijstandverzekering moet een verzekerde zelf zijn advocaat kunnen kiezen, ook al zou de zaak kunnen worden behandeld door een werknemer van de verzekeraar.

Deel dit artikel