Home Actueel Archief Vrije advocaatkeuze?

Vrije advocaatkeuze?

Archief
26-02-14

De kop van dit artikel had ook kunnen luiden: “Rechtsbijstandverzekering afgesloten? Van de regen in de drup”.

 

Al geruime tijd wordt er geprocedeerd over de vraag of rechtsbijstandsverzekeraars in hun polisvoorwaarden kunnen opnemen dat verzekerden niet hun eigen advocaat kunnen aanwijzen. Verzekeraars hebben de gewoonte om primair de zaken door hun eigen interne juristen te laten behandelen. Veel verzekerden zijn – terecht – van mening dat dat niet altijd in hun belang is. De praktijk leert dat veel verzekerden allereerst lang moeten wachten alvorens hun zaak door de rechtsbijstandsverzekeraar in behandeling wordt genomen. Soms zo lang dat hiermee hun belangen ernstig worden geschaad. Ten tweede blijkt dat de kennis dan wel bereidheid van de eigen juristen van de rechtsbijstandsverzekeraar om daadwerkelijk een vuist te maken in de praktijk nog al eens te wensen over laat. Meer dan eens onderhandelen de eigen juristen van de rechtsbijstandsverzekering niet indien er een vaststellingsovereenkomst voor ligt, doch wordt aan de betreffende werknemer geadviseerd om het voorstel maar te accepteren “omdat er toch niet meer haalbaar is”. Dit leidt tot grote ergernis bij de verzekerden.

 

Recent heeft de Hoge Raad na jarenlange procedures, in een uitspraak van 21 februari jl., geoordeeld dat verzekerden meer vrijheid moeten krijgen om zelf een advocaat te kiezen. Kort en zakelijk weergegeven oordeelde de Hoge Raad dat het recht op de vrije keuze van een advocaat/ rechtshulpverlener niet afhankelijk gesteld kan worden van het besluit van de rechtsbijstandsverzekeraar om de zaak al dan niet door een externe advocaat/rechtshulpverlener te laten behandelen. Anders gesteld: rechtsbijstandsverzekeraars hebben niet zonder meer het recht om de zaak zelf te behandelen, maar zullen soepeler moeten omgaan met de verzoeken van hun verzekerden indien zij wensen dat een zaak door een externe advocaat/rechtshulpverlener wordt behandeld.

 

Het is koffiedik kijken hoe rechtsbijstandsverzekeraars hierop zullen reageren. Niet valt uit te sluiten dat zij hun polisvoorwaarden zullen aanpassen en polissen duurder zullen worden.

 

In ieder geval is het een eerste stap in de goede richting.

Deel dit artikel