Home Actueel Archief Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze

Archief
24-05-16

Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie twee belangrijke uitspraken gedaan over het recht op vrije advocaatkeuze.

In 2013 had het Europese Hof al beslist, dat verzekerden bij een rechtsbijstandsverzekeraar zelf moeten kunnen kiezen wie zij als advocaat inschakelen in een procedure. In de praktijk werden (en worden) bepaalde soorten zaken echter toch uitgesloten door de verzekeraars.

Ontslagvergunningsaanvragen bij het UWV

Deze eerste zaak heeft de meeste aandacht getrokken in de pers. Voorheen werden namelijk de kosten van de advocaat niet vergoed door een rechtsbijstandsverzekering, als het ging om een ontslagvergunningsaanvraag bij het UWV. Het argument van de verzekeraars was dat het geen gerechtelijke of administratieve procedure was in de zin van de Wet. Via de Hoge Raad kwam de zaak bij het Europese Hof terecht.

Het Europese Hof oordeelde dat het Europese recht als doel heeft om de belangen van de verzekerden een ruime bescherming te bieden. En omdat duidelijk is dat de rechten van een werknemer in het geding zijn bij een ontslagvergunningsaanvraag, heeft een werknemer recht op rechtsbescherming via een eigen advocaat.

Bezwaarprocedure bij het CIZ

De tweede zaak heeft minder aandacht gekregen. Daarin ging het om een bezwaarprocedure bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De verzekerde had een verzoek om een indicatiestelling gedaan, maar het CIZ had dat verzoek afgewezen.

Vervolgens wilde de verzekerde via een eigen advocaat een bezwaarschrift indienen bij het CIZ en het CIZ verzoeken om het besluit te herzien. De rechtsbijstandsverzekeraar weigerde. Via het gerechtshof Amsterdam kwam de zaak bij het Europese Hof terecht.

Het Hof herhaalde dat het Europese recht als doel heeft om de belangen van de verzekerden een ruime bescherming te bieden.

Voor het Hof was verder van belang dat in die zaak het feitenonderzoek plaatsvond in de bezwaarprocedure. Met andere woorden, als de verzekerde daarna beroep wil instellen bij de bestuursrechter, dan kan de verzekerde dus ernstig nadeel lijden door het feit, dat hij in de fase daarvóór niet is bijgestaan door een eigen advocaat.

Conclusie

Het loont nu dus des te meer de moeite om advies in te winnen bij een advocaat, als de rechtsbijstandsverzekeraar geen toestemming geeft om een eigen advocaat te kiezen.

En nu we het toch over dit soort zaken hebben; wist u dat de meeste polissen ook recht geven op een second opinion door een eigen advocaat op kosten van de verzekeraar?

Deel dit artikel