Home Actueel Archief Vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze

Archief
12-04-16

In november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een verzekerde het recht op vrijeadvocaatkeuze heeft als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure.

Naar aanleiding hiervan stelde DAS – tegen wie deze zaak zich richtte – zich op het standpunt dat een UWV-procedure en een zogeheten bestuursrechtelijke procedure niet als een administratieve of gerechtelijke procedure kunnen worden beschouwd. Anders gesteld; in een dergelijke situatie was de verzekerde alsnog aangewezen op één van de juristen van DAS.

Een verzekerde liet het er niet bij zitten en vroeg de voorzieningenrechter in kort geding om DAS te veroordelen de zaak over te dragen aan een door hem aan te wijzen advocaat. Dit heeft uiteindelijk geleid tot prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. Kort gezegd inhoudende, hoe moet de term “gerechtelijke of administratieve procedure” worden uitgelegd?

Kort samengevat, oordeelde het Europese Hof van Justitie dat onder een administratieve procedure tevens moet worden verstaan een procedure bij het UWV en derhalve tevens een bestuursrechtelijke procedure. Dit is weer een stap vooruit in het recht op vrije advocaatkeuze.

Mede gezien de wijzigingen in het ontslagrecht sinds 1 juli 2015 waarbij voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden of een ontslag na twee jaar ziekte van de werknemer de gang naar het UWV moet worden gemaakt is dit een zeer wenselijke uitkomst. Temeer, nu het mogelijk is om (eveneens vanaf 1 juli 2015) van een afwijzing van het UWV “in beroep te gaan” bij de kantonrechter, teneinde de kantonrechter te vragen nogmaals naar de zaak te kijken. Als in een dergelijke situatie het UWV-traject door de rechtsbijstandsverzekeraar zelf is gedaan en eerst daarna een advocaat ingeschakeld kan worden zou dat zeer onwenselijke gevolgen kunnen hebben. Immers, de advocaat kan dan geconfronteerd met strategische keuzes in de UWV-procedure die mogelijk niet de zijne zouden zijn.

Hopelijk wordt op niet al te lange termijn ook nog de laatste stap gezet wat betreft de vrije advocaatkeuze. Namelijk, dat het een verzekerde vrijstaat ook in het voortraject – het traject voordat een procedure wordt gestart – zelf voor een advocaat te kiezen. Dit voortraject is dikwijls van essentieel belang voor het al dan niet slagen van de procedure.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de Praktijkgroep Arbeidsrecht van ons kantoor.

 

Deel dit artikel