Home Actueel Archief Voorkom een melding bij het meldpunt “De dupe van je data”

Voorkom een melding bij het meldpunt “De dupe van je data”

Archief
13-12-16

Het slim gebruik maken van data kan u veel inzicht geven in uw onderneming en maakt het mogelijk om uw strategie nog beter uit te stippelen. “Business Intelligence” wordt dan ook op steeds grotere schaal ingezet.

Consumenten kunnen als gevolg van het gebruik van de data die op hen betrekking heeft, geconfronteerd worden met het fenomeen ‘datadiscriminatie’. Van datadiscriminatie kunnen consumenten sinds kort melding doen bij de Consumentenbond, bij het meldpunt “De dupe van je data”. Waar moet u rekening mee houden?

De consumentenbond wijst op kredietinformatiebureaus, die allerlei informatie verzamelen over consumenten en op basis daarvan een kredietscore maken voor bedrijven die daarin geïnteresseerd zijn. Zo kunnen webshops, telecomaanbieders, energieleveranciers, verzekeraars en andere geïnteresseerde ondernemers de registraties koppelen aan eigen data. Op basis van deze kredietinformatie, kunnen ondernemers klanten weigeren, of in een hoger risicoprofiel plaatsen waardoor de prijzen voor de consument stijgen. Regelmatig blijkt echter dat de informatie van kredietinformatiebureaus onjuist of verouderd is. De Consumentenbond heeft zich ten doel gesteld om datadiscriminatie in kaart te brengen en heeft daarvoor het meldpunt “De dupe van je data” voor consumenten opgericht. Daarnaast wijst zij consumenten op het recht op inzage en heeft zij een praktisch stappenplan ontwikkeld en voorbeeldbrieven voor de consument klaargezet, waarmee zij hun recht kunnen handhaven.

Het recht op inzage, is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp schrijft voor dat de ondernemer aan consumenten die daarom vragen, inzage moet verschaffen over welke persoonsgegevens van de consument worden verwerkt en wat het doel is van deze verwerking van gegevens. Blijkt na inzage dat de data over de consument niet correct, irrelevant of onvolledig is, dan kan de consument een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens.

Het kan voor ondernemers een behoorlijke last zijn om te voldoen aan het verzoek tot inzage. Hoe groter de organisatie, hoe belangrijker het is om een plan te hebben om snel en accuraat aan een verzoek tot inzage te kunnen voldoen. Wij adviseren u dan ook hier een werkbaar en praktisch protocol voor op te stellen.

Deel dit artikel