Home Actueel Archief Voorkom beslag door schulden van echtgenoot

Voorkom beslag door schulden van echtgenoot

Archief
20-12-17

Meer dan vijfentwintig jaar geleden trouwden M en V, op huwelijkse voorwaarden. En nu zijn die huwelijksvoorwaarden het argument in een zaak die draait om een beslaglegging.

In het voorjaar werd M. veroordeeld tot betaling van een geldsom aan bedrijven- en kantorencentrum Lansinkveste. Omdat M. niet betaalde, legde Lansinkveste een maand later beslag op een aantal roerende zaken van de man en de vrouw; de executieverkoop van die goederen werd gepland in oktober.

V. vordert nu in kort geding dat het beslag wordt opgeheven voorzover het zaken betreft die haar eigendom zijn. V verwijst hierbij naar de staat van aanbrengsten die bij de huwelijkse voorwaarden hoort. De staat van aanbrengsten is een lijst van bezittingen die buiten elke huwelijksgemeenschap blijven. Ter ondersteuning van haar betoog legt V. de akte huwelijkse voorwaarden met de staat van aanbrengsten op tafel, een rekening van Multimedia Center voor een televisie en een computer, een bonnetje met een firmastempel en twee verklaringen omtrent bezit, waarvan een van haar zwager. Daarin staat dat V een viertal goederen heeft gekregen uit de nalatenschap van haar zuster en twee dingen (waaronder de raadszetel van haar vader) uit de nalatenschap van haar moeder. In de andere verklaring staat dat de fiets die in beslag genomen is, niet aan M of V toebehoort, maar aan B. B verbleef ten tijde van de beslaglegging bij hen thuis in verband met zijn revalidatie.

De rechter vindt dat aan de laatste twee verklaringen wel enig gewicht kan worden toegekend. Het beslag op de fiets en de zes erfstukken wordt opgeheven. Maar voor het overige worden de argumenten en bewijsstukken van tafel geveegd. De aanbrengsten kunnen niet meer alleen aan V worden toegerekend omdat (1) M en V niet jaarlijks met elkaar hebben afgerekend en (2) zij niet ieder jaar hebben vastgesteld welke goederen aan V toebehoren. Het is dan ook niet meer vast te stellen of de goederen waarop beslag is gelegd, dezelfde zijn als de goederen die worden genoemd in de lijst van aanbrengsten. Er is dus, volgens de rechter, sprake van verwatering en de spullen die op de lijst van aanbrengsten genoemd worden, zijn deel gaan uitmaken van een eenvoudige gemeenschap tussen M en V.

Heeft u ook een geschil over goederen die volgens u privé zijn? Neem contact op!

 

Deel dit artikel