Home Actueel Archief Vijf aandachtspunten bij internationale contracten

Vijf aandachtspunten bij internationale contracten

Archief
04-09-17

Partijen staan bij het maken van afspraken vaak uitgebreid stil bij aspecten rondom prijs, levering, soort product, gebied etc. Wat vaak wordt vergeten bij internationale contracten is dat partijen een rechtskeuze maken. Met andere woorden: partijen dienen (bij voorkeur) een keuze te maken voor het recht dat van toepassing is op hun relatie.

1. Toepasselijk recht: maak een keuze

Indien partijen geen keuze maken, moet aan de hand van de Verordening Rome 1 verordening vastgesteld worden welk recht op de overeenkomst van toepassing is. Dit is niet wenselijk. Want dan bepaalt het toepasselijk recht in hoeverre de afspraken tussen partijen rechtsgeldig zijn en afdwingbaar zijn. Als bijvoorbeeld sprake is van dwingend recht is er minder ruimte om (afwijkende) afspraken te maken. Maak dus vooraf een keuze door welk recht de overeenkomst wordt beheerst. Tip: leg deze afspraak vast in de overeenkomst zelf.

2. Weens Koopverdrag: uitsluiten of niet?

Het Weens Koopverdrag is een verdrag waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot de koop van roerende zaken. In het verdrag is onder meer geregeld wanneer een overeenkomst tot stand komt en welke rechten en verplichtingen op de koper en verkoper rusten. Indien het verdrag van toepassing is, gaat het vóór op het (door partijen gekozen) toepasselijk recht.

Het Weens Koopverdrag is van toepassing op een koopovereenkomst als koper en verkoper in een land zijn gevestigd dat lid is van het Weens Koopverdrag of wanneer het recht van een land, dat is aangesloten bij het Weens Koopverdrag, van toepassing is op een overeenkomst.

Op dit moment zijn circa 80 landen aangesloten bij het verdrag. Naast de meeste Europese landen, zijn dat ook de Verenigde Staten, China en Japan.

Het is goed om vooraf na te gaan of het Weens Koopverdrag van toepassing is op uw overeenkomst. Is dat het geval, dan kunt u ervoor kiezen om de toepasselijkheid van dit verdrag uit te sluiten. Het Weens Koopverdrag biedt bepaalde voordelen aan de verkopende partij, bijvoorbeeld doordat een overeenkomst minder snel (dan onder het Nederlands recht) ontbonden kan worden. Controleer uw overeenkomst dus op dit punt.

3. Bevoegde rechter

Maak een afspraak over welke rechter bevoegd is om een oordeel te geven indien u onverhoopt met uw contractspartij in een geschil belandt. Als u dit niet doet, moet aan de hand van de nieuwe Brussel I (Brussel Ibis)-verordening vastgesteld worden welke rechter van welk land bevoegd is.

Afspraken over welke rechter bevoegd is (forumkeuze) dienen op  een duidelijke, uitdrukkelijke wijze, vastgelegd te worden. Een afspraak in de algemene voorwaarden voldoet niet altijd. Voor een geldige afspraak over welke rechter bevoegd is (forumkeuze), is namelijk vereist dat over die forumkeuze daadwerkelijke wilsovereenstemming tussen partijen heeft bestaan. Met andere woorden: het komt er op neer of het forumkeuzebeding daadwerkelijk het voorwerp is geweest van wilsovereenstemming tussen partijen. De rechter aan wie het geschil wordt voorgelegd, moet dit onderzoeken. Het is raadzaam om de forumkeuze niet alleen in de algemene voorwaarden op te nemen maar ook in de overeenkomst/offerte zelf. Dit voorkomt dat eerst een lange discussie gevoerd moet worden over de vraag of de voorwaarden (en dus de forumkeuze) van toepassing is. Het laatste wat u immers wilt, is onzekerheid en het risico dat u naar een rechter in Verweggistan moet.

4. Algemene voorwaarden

In uw algemene voorwaarden regelt u vaak belangrijke zaken. Denk aan afspraken omtrent de levering, aansprakelijkheid, overmacht en rechts- en forumkeuze. Het is van belang dat uw voorwaarden op de juiste manier worden gehanteerd. Dit voorkomt dat uw voorwaarden onverhoopt niet van toepassing zijn en u hier geen beroep op kan doen. Let daarbij ook op de taal waarin de algemene voorwaarden zijn gesteld. Uw contractspartij moet deze wel kunnen begrijpen. Stel de voorwaarden daarom (bij voorkeur) op in de taal waarin u ook met uw contractspartij communiceert.

5. Wie is uw wederpartij?

Het is van belang om onderzoek te doen naar wie uw contractspartij is. Is het bijvoorbeeld een natuurlijk persoon of een rechtspersoon? Wanneer u goederen verkoopt aan een partij in het buitenland en betaling pas later volgt, raden wij aan om na te denken welke zekerheid u heeft c.q. aan u geboden kan worden. Doe dus onderzoek naar uw wederpartij en maak daarnaast goede afspraken om er zeker van te zijn dat er ook (tijdig) wordt betaald.

Kortom: in internationale verhoudingen is het des te belangrijker om uw overeenkomsten en uw algemene voorwaarden op de inhoud te laten toetsen. Dit voorkomt dat indien u onverhoopt in een geschil belandt en voor verrassingen komt te staan. 

Deel dit artikel