Home Actueel Archief Verzelfstandiging Team familierecht

Verzelfstandiging Team familierecht

Archief Familierecht
20-03-18

Ons kantoor is volop in beweging. In de voortdurende zoektocht naar de verbetering van onze dienstverlening, versmallen we ook het aantal rechtsgebieden waar wij ons mee bezig houden.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij de meeste waarde kunnen bieden aan onze cliënten, als we synergie kunnen creëren tussen onze teams. Daarvoor is nodig dat er in de praktijk raakvlakken bestaan tussen die gespecialiseerde teams. Die raakvlakken zijn er: ieder van ons houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de onderneming van onze cliënten. Of we daar nu over procederen, onderhandelen of adviseren. Het familierecht is daarop een uitzondering. We hebben die synergie de afgelopen jaren wel gezocht, door ook binnen familierecht te focussen op ondernemers. Op enig moment hebben we met elkaar vastgesteld dat we het gewenste resultaat niet zullen bereiken. Enerzijds is die focus voor het team familierecht te smal en anderzijds is voor Köster de inhoudelijke samenhang met de andere teams te beperkt.   

We hebben in de afgelopen maanden uitvoerig met elkaar, vanuit het bestuur en het team familierecht, gesproken over deze ontwikkelingen. Dat leidt ons tot de gezamenlijke beslissing om de familierechtpraktijk te verzelfstandigen. Onze specialisten – Amy en Annebeth – zullen per 1 juli as. ieder hun praktijk zelfstandig voortzetten, buiten ons kantoor. 
  
Meer informatie over de nieuwe kantoren van Amy en Annebeth, vindt u op: 
  
www.lammefamilierecht.nl en www.sieswerdafamilierecht.nl.     

Het vervelende aan dit nieuws, is dat we twee ontzettend leuke collega’s verliezen. Toch is het meer een nieuw begin, dan een einde. We zullen met Amy en Annebeth blijven samenwerken, als zij hun nieuwe kantoren gaan op- en uitbouwen. Voor zaken op het gebied van ons familierecht blijven zij onze preferred supplier en we bevelen iedereen van harte aan om hen in te schakelen, als bijstand op dit rechtsgebied nodig mocht zijn. Uw zaak is bij hen in ieder geval in goede handen.

 

Deel dit artikel