Home Actueel Arbeidsrecht Versoepelingen NOW

Versoepelingen NOW

Arbeidsrecht
09-02-21

De lockdown is verlengd en de beperkende coronamaatregelen blijven voorlopig onverkort van toepassing. Gelet op de grote impact hiervan, heeft het kabinet besloten om de eerder aangekondigde versobering van de NOW-regeling niet door te voeren. Sterker nog, op een aantal punten wordt de NOW-regeling zelfs uitgebreid. Daarnaast zijn wijzigingen doorgevoerd t.a.v. het intrekken van een NOW-aanvraag en de overeenkomst voor werkbehoud bij een NOW-aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Wijziging percentages NOW

Vanaf maandag 15 februari a.s. kunnen ondernemingen de vierde tranche van NOW 3.0 aanvragen bij UWV. Eerder gaven wij al aan dat de vierde tranche, in tegenstelling tot eerdere plannen, niet wordt afgebouwd. Nu is ook duidelijk dat de vijfde tranche van NOW 3.0 niet wordt afgebouwd. Voor zowel de vierde als vijfde tranche geldt zelfs dat het maximale vergoedingspercentage omhoog gaat van 80% naar 85% van de loonsom.

Overeenkomst voor werkbehoud

Als een volledig concern minder dan 20% omzetverlies heeft, kan een onderneming ervoor kiezen om een NOW-aanvraag in te dienen, waarbij het omzetverlies op het niveau van de werkmaatschappij wordt bepaald. In dat geval gelden allerlei aanvullende voorwaarden. Onder andere dient de onderneming een overeenkomst voor werkbehoud te sluiten met de belanghebbende verenigingen van werknemers (vakbonden). Voorheen was onduidelijk of met alle vakbonden die onder het begrip ‘belanghebbende verenigingen van werknemers’ vielen een overeenkomst moest worden gesloten, of slechts met één vakbond. Dit punt is verduidelijkt. Een overeenkomst voor werkbehoud dient nu met minimaal één belanghebbende vakbond gesloten te worden. Dit geldt ook voor NOW 1.0 en 2.0. Een welkome verduidelijking voor de praktijk.

Intrekken NOW-aanvraag

Als een onderneming voor meerdere tranches een NOW-aanvraag indient, dan moeten de periodes voor de omzetdaling op elkaar aansluiten. De onderneming kan dus niet zelf kiezen welke omzetperiodes hij kiest. Als de NOW-aanvraag voor een eerdere tranche tijdig wordt ingetrokken, dan mag de onderneming voor de volgende tranche wel kiezen welke omzetperiode hij wil toepassen. Dus als de aanvraag voor NOW 2.0 wordt ingetrokken vóórdat de derde tranche van NOW 3.0 wordt aangevraagd, mag de onderneming voor de derde tranche zelf kiezen. Een te late aanvraag tot intrekking wordt door UWV afgewezen.

Het is wenselijk om een uiterste datum te hanteren voor de aanvraag tot intrekking, omdat het subsidietijdvak voor NOW 2.0 en aanvraag voor de derde tranche van NOW 3.0 in het verleden liggen. Een beperking voor NOW 2.0 is dus niet meer aan de orde. Voor de derde en vierde tranche van NOW 3.0 is dat anders, namelijk als volgt:

We houden je uiteraard op de hoogte over nadere ontwikkelingen.

Voor een nadere toelichting zijn de advocaten van ons Team Arbeidsrecht graag beschikbaar.

Deel dit artikel