Home Actueel Arbeidsrecht Verplicht ontslag na twee jaar ziekte

Verplicht ontslag na twee jaar ziekte

Arbeidsrecht
08-11-19

Als je een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte, ben je alsnog transitievergoeding verschuldigd. Dat is op zichzelf beschouwd niets nieuws. Juist om die reden laten veel werkgevers het dienstverband ‘slapen’. Als je de werknemer niet ontslaat, hoef je immers ook geen transitievergoeding te betalen. Vandaag bleek dat de Hoge Raad daar anders over denkt. De Hoge Raad heeft bepaald dat werkgevers in principe verplicht zijn een werknemer te ontslaan die twee jaar ziek is, als de werknemer hierom verzoekt, met betaling van de transitievergoeding. Alleen als er reële re-integratiemogelijkheden zijn, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Sinds juni 2015 heeft een werkgever de verplichting aan een werknemer een transitievergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Deze verplichting bestaat ook als de beëindiging het gevolg is van het feit dat de werknemer twee jaar ziek is. Veel werkgevers vonden dit oneerlijk omdat zij al twee jaar het loon tijdens ziekte hadden doorbetaald en besloten daarom de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen. Dit had tot gevolg dat de werknemer geen aanspraak had op een transitievergoeding. Het dienstverband bleef dan ‘slapend’. De werknemer werkte niet meer en kreeg geen loon meer maar de arbeidsovereenkomst duurde wel voort.

Afgelopen jaar is de Wet Compensatie Transitievergoeding tot stand gekomen die het mogelijk maakt onder omstandigheden betaalde transitievergoedingen aan zieke werknemers vanaf 1 april 2020 van UWV terug te vragen. Met een verwijzing naar deze regeling, vroegen werknemers zich af of er voor werkgevers dan niet de verplichting bestaat om de arbeidsovereenkomst te beëindigen als de werknemer twee jaar ziek was. Daarover zijn aan de Hoge Raad vragen gesteld.

Vandaag heeft de Hoge Raad deze vragen beantwoord:

Deze verplichting geldt zelfs, als:

Dit arrest kan dan ook behoorlijk wat financiële impact hebben. Gelukkig is er een oplossing. In veel gevallen bestaat de mogelijkheid de transitievergoeding van UWV terug te krijgen. Dat is behoorlijk bewerkelijk, door het aantal documenten dat aan UWV moet worden gestuurd. Wij adviseren u dan ook om uw dossiers nu al op orde te brengen zodat u op 1 april 2020 één van de eerste kunt zijn die een aanvraag indient. Wij kunnen u hierbij helpen. Als u de kans wilt vergroten dat u de compensatie ontvangt, op zo kort mogelijke termijn, neem dan contact met ons op. Wij begeleiden dan het aanvraagtraject van a-z.

Deel dit artikel