Home Actueel Arbeidsrecht Verplicht gepast?

Verplicht gepast?

Arbeidsrecht
13-04-18

Kamerlid Kwint kreeg een standje van Kamervoorzitter Arib over zijn verschijning. Kwint stond achter de interruptiemicrofoon in een verwassen T-shirt met het model van een oude slaapzak. Hoe zit het eigenlijk met kledingeisen?

Er zijn verschillende gronden waarop een werkgever eisen kan stellen aan de kleding van werknemers. Zo mag de werkgever op grond van artikel 8.1 t/m 8.3 van het Arbobesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voorschrijven en soms is hij daartoe zelfs verplicht. Een PBM kan ook beschermende kleding zijn, of veiligheidsschoenen. De werkgever moet de middelen ter beschikking stellen en er bovendien actief  voor zorgen dat ze geschikt zijn voor het doel. Een BHV-er die ten val kwam ondanks het dragen van voorgeschreven veiligheidsschoenen tijdens een basiscursus BHV, klaagde met succes zijn werkgever aan. De rechter oordeelde dat de werkgever had moeten controleren of de door haar jaarlijks verstrekte schoenen veilig genoeg waren voor de (brand)oefening.

Ook de algemene of persoonlijke hygiëne kan een argument zijn voor kledingvoorschriften. Dat is vaak het geval in de zorg. Verder kan een werkgever kiezen voor bedrijfskleding omdat hij wil dat de werknemers herkenbaar zijn en een zelfde representatieve en professionele uitstraling hebben. De werkgever doet er verstandig aan de regels vast te leggen in kledingvoorschriften; werknemers moeten zich daaraan houden, mits overigens de kledingvoorschriften  in redelijkheid zijn opgesteld. Voor alle duidelijkheid kan de werkgever de verplichting tot het dragen van bedrijfskleding in de arbeidsovereenkomst opnemen. De werkgever moet voor de kleding zorgen, tenzij het arbeidscontract anders bepaalt of tenzij het in de bedrijfstak gebruikelijk is dat de werknemer zelf voor deze kleding zorgt.

Gepaste kleding

Kan een werkgever een werknemer verplichten zich gepast te kleden? Het antwoord is ‘ja’: een werkgever kan van de werknemer verlangen dat hij op het werk gepaste kleding draagt. Maar wat de term gepast precies inhoudt, kan per functie en bedrijf(stak) verschillen. In het Engelse Lagerhuis is het bijvoorbeeld niet toegestaan om in harnas binnen te lopen, maar een doorsneewerkgever zal eerder te maken krijgen (te) korte broeken of rokken en zichtbare lichaamsversieringen, zoals tong- of neuspiercings.

Het is verstandig een en ander zo concreet mogelijk vast te leggen, zodat geen ruimte blijft voor interpretatieverschillen. Heeft u daar hulp bij nodig? Neem dan gerust contact met ons op!

Team Arbeidsrecht
Archana Mahabiersing

Deel dit artikel