Home Actueel Archief Vakbonden trekken handen af van VPO-cao

Vakbonden trekken handen af van VPO-cao

Archief
08-03-11

De werknemersorganisaties betrokken bij de cao voor de payrollbranche van de Vereniging voor Payroll Ondernemingen (VPO) hebben bekend gemaakt niet langer te willen meewerken aan het afsluiten van een nieuwe CAO voor deze sector. De VPO-cao is niet tijdig door hen opgezegd, zodat de cao stilzwijgend is verlengd voor de duur van één jaar. Tot 31 december 2011 kunnen de payrollers dus nog hun eigen cao blijven toepassen.

 

Gelet op het feit dat de payrollconstructie juridisch – althans volgens de wettelijke definitie – gelijk is aan de uitzendovereenkomst, zullen de payrollondernemingen na expiratie van de VPO-cao gehouden zijn tot toepassing van de algemeen verbindend verklaarde ABU CAO voor Uitzendkrachten. Bij gebreke van een eigen bedrijfstak-cao, zullen deze ondernemingen ook niet langer op grond van de werkingssfeer van de ABU uitzend-cao uitgezonderd zijn van de toepassing ervan. Afhankelijk van de wijze waarop uw arbeidsovereenkomsten zijn vormgegeven, is het echter mogelijk dat in de lopende arbeidsovereenkomsten de VPO-cao nog nawerkt, zodat meerdere cao's van toepassing zijn.

 

Voor meer informatie over de gevolgen van het aflopen van cao's, de nawerking ervan en hoe als payrollonderneming te anticiperen op deze ontwikkelingen, neemt u contact op met onze Praktijkgroep Uitzendbranche. Contactpersoon is Maarten Tanja.

Deel dit artikel