Home Actueel Archief Vakantie: uitzitten of opzeggen?

Vakantie: uitzitten of opzeggen?

Archief
24-04-14

Ondanks dat u denkt alles te hebben geregeld, kan het toch zo zijn dat die fantastische reis die u heeft geboekt, op het laatste moment niet doorgaat of dat u er op vakantie achter komt dat de palmbomen in de brochure van uw reisorganisator in werkelijkheid hijskranen blijken te zijn, waarmee het hotel nog moet worden gebouwd. In deze bijdrage komt aan de orde wanneer u de reisovereenkomst kunt opzeggen en wanneer u recht heeft op schadevergoeding.

 

De reisovereenkomst

Er is sprake van een reisovereenkomst wanneer u als reiziger een overeenkomst sluit met een reisorganisator, waarbij die reis minimaal 24 uur duurt en waarbij minstens twee van de volgende diensten zijn inbegrepen: 1) vervoer, 2) verblijf en 3) een andere toeristische dienst die een belangrijk deel uitmaakt van de reis, zoals een excursie. Boekt u online een reis die voldoet aan de genoemde voorwaarden, dan komt de reisovereenkomst tot stand op het moment dat u bij de internetboeking op ‘akkoord’ klikt.

 

Reisverwachtingen

Uiteraard heeft u als reiziger bepaalde verwachtingen wanneer u eenmaal een reis heeft geboekt bij een reisorganisator. De reisorganisatie is dan ook verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mocht hebben.

 

Voldoet de reis niet aan uw (redelijke) verwachtingen, dan is de reisorganisator verplicht om uw schade te vergoeden. Dit is anders indien de tekortkoming niet aan de reisorganisator kan worden toegerekend. Daarbij kan worden gedacht aan de situatie dat u de boot mist, omdat u op de weg daarheen een ongeluk krijgt.

 

Opzegging

Als reiziger kunt u de reisovereenkomst altijd met onmiddellijke ingang opzeggen, zowel voor als tijdens de reis. Lijdt de reisorganisator schade door de opzegging en is de opzegging gelegen in een situatie die voor uw risico komt (denk aan ziekte of familieomstandigheden), dan dient u deze schade te vergoeden. Het schadebedrag kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat u voor de reis heeft betaald. Overigens heeft u de mogelijkheid om dit risico in te dekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. Komt de opzegging niet voor uw risico, bijvoorbeeld indien sprake is van reële bedreigingen van uw veiligheid en/of uw gezondheid, dan heeft u recht op teruggave of kwijtschelding van het bedrag dat voor de reis is betaald.

 

Andersom kan de reisorganisator de reisovereenkomst niet zomaar opzeggen. Hij mag dit alleen doen indien sprake is van gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers of indien u de reisgroep tot last bent). Zegt de reisorganisator op wegens een omstandigheid die niet aan u is toe te rekenen, dan dient de reisorganisator u een andere reis van soortgelijke of betere kwaliteit aan te bieden. Accepteert u dit aanbod niet, dan kunt u recht hebben op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis al deels is genoten, een evenredig deel daarvan.

 

Deze bijdrage is slechts een verkorte weergave van de rechten en plichten die u als reiziger heeft ten aanzien van (het opzeggen van) de reisovereenkomst. Loopt u tegen problemen aan met betrekking tot een door u gesloten reisovereenkomst of wilt u meer weten naar aanleiding van deze bijdrage, dan kunt u contact opnemen met mr. H. Ong of mr. G.R.W. Stevelmans.

Deel dit artikel