Home Actueel Archief Vage eis in woekerpoliszaak zorgt voor problemen

Vage eis in woekerpoliszaak zorgt voor problemen

Archief
19-04-17

Afgelopen week kwam de grootste woekerpoliszaak in het nieuws: de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Na jarenlang procederen wordt in juli vonnis verwacht.

 

De kern van de zaak is de vraag welke informatie de klanten kregen over de verzekeringen die later de bijnaam “woekerpolis” kregen. Tijdens de pleidooizitting werden de vorderingen van de eisers onder de loep genomen. De advocaat van Nationale Nederlanden klaagde dat de eisen veel te algemeen waren geformuleerd. Dat zou mogelijk een probleem kunnen worden; een te ruim of algemeen omschreven eis kan leiden tot afwijzing.

 

Een vorderingsprocedure wordt ingeleid met een dagvaarding. De wet schrijft voor dat de dagvaarding zowel de eis als de gronden van de eis moet bevatten. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Want een eiser kan niet alle soorten vorderingen instellen. Zo kan een eiser bijvoorbeeld niet vragen aan een rechter in een kort geding om een overeenkomst te ontbinden. Ook kan een rechter in kort geding geen verklaring voor recht uitspreken. Daarvoor moet een bodemprocedure worden opgestart. Daarin kan het juist weer verstandig zijn om een verklaring voor recht te vragen; bijvoorbeeld als de vaststelling van aansprakelijkheid een uitdagend te nemen hobbel is, of de exacte schade nog niet vaststaat.

 

Van een procespartij mag worden verlangd dat hij precies en concreet omschrijft wat hij vordert. Maar ook dat een procespartij vooraf goed stilstaat bij de vraag of de vordering past binnen de procedure die wordt overwogen. Dat is in de praktijk minder simpel dan het klinkt. Daarvoor is specifieke kennis van het procesrecht en ruime proceservaring nodig. Bij ons bent u hiervoor in goede handen.

 

Deel dit artikel