Home Actueel Ondernemingsrecht Update gevolgen coronavirus algemene vergaderingen: noodwet moet (tijdelijk) elektronisch communiceren mogelijk maken

Update gevolgen coronavirus algemene vergaderingen: noodwet moet (tijdelijk) elektronisch communiceren mogelijk maken

Ondernemingsrecht
06-04-20

Op donderdag 26 maart 2020 plaatsten wij een artikel over het coronavirus en de gevolgen voor algemene vergaderingen. Kort samengevat kwam hierin naar voren dat een aandeelhouder digitaal kan deelnemen aan een algemene vergadering indien de statuten dit mogelijk maken. In het geval van ontbreken van een statutaire basis voor digitale deelname aan een algemene vergadering, kan juridisch gezien geen rechtsgeldig besluit tot stand komen in een digitale algemene vergadering. Wij wezen daarom op een aantal alternatieve mogelijkheden.

Update

De noodzaak van een statutaire basis voor digitale deelname aan algemene vergaderingen lijkt binnenkort (tijdelijk) te verdwijnen: op vrijdag 3 april 2020 kwam het persbericht naar buiten dat de ministerraad heeft ingestemd met een noodwet. Deze noodwet maakt het mogelijk om, waar op dit moment fysieke algemene vergaderingen zijn voorgeschreven in statuten, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Aan deze digitale algemene vergaderingen zijn in ieder geval de volgende voorwaarden verbonden:

Inwerkingtreding noodwet

Vanwege het coronavirus is fysiek bijeenkomen onwenselijk. Daarom is het de bedoeling dat de noodwet zo spoedig mogelijk in werking treedt. Duidelijk is dat de ministerraad heeft ingestemd met de noodwet en dat deze nu ter advisering bij de Raad van State ligt. Vervolgens moet de noodwet worden goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als Eerste Kamer. Daarna volgt inwerkingtreding van de noodwet.

Tot slot

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de inwerkingtreding van deze noodwet.

Mocht u zich als ondernemer afvragen of het raadzaam is over te gaan tot een volledige digitale vergadering of juist in plaats daarvan gebruik te maken van een alternatieve mogelijkheid, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Deel dit artikel