Home Actueel Archief Unilever zoekt extra bescherming

Unilever zoekt extra bescherming

Archief
21-03-17

In reactie op de overnamepoging door KraftHeinz, spoort Unilever aandeelhouders aan om hun  bestaande belang in Unilever te vergroten.

Hiermee doet Unilever een poging om de beurskoers te verhogen waardoor Unilever minder aantrekkelijk wordt voor (vijandige) overnames.

Het Nederlandse vennootschapsrecht biedt verschillende constructies voor bescherming tegen vijandige biedingen. Een van de mogelijkheden is certificering van aandelen. De certificaathouder heeft dan wel het economische belang, maar geen of beperkte zeggenschap. Eventueel kan aan de houder van de aandelen – de zogenaamde Stichting Administratiekantoor  – bijzonder stemrecht worden toegekend ingeval van dreigende situaties. Deze mogelijkheid heeft Unilever tevens toegepast.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een optie op preferente aandelen aan een “bevriende” stichting toe te kennen. Zodra sprake is van een vijandige overnamepoging, krijgt de stichting preferente aandelen in handen en daarmee bijvoorbeeld ook doorslaggevende zeggenschap. Als gevolg daarvan wordt het doorzetten van een overnamepoging minder aantrekkelijk nu de overnemer geen of minder zeggenschap heeft over het door haar opgebouwde (en verder uit te bouwen) belang. Een dergelijke constructie werd toegepast bij KPN in reactie op het vijandige bod van América Móvil.

Over de toelaatbaarheid (en effectiviteit) van beschermingsconstructies bestaat discussie. De certificering van de aandelen Unilever lijkt nu onvoldoende bescherming te geven. Unilever lijkt in te zetten op beleid om de beurskoers te verhogen en aandeelhouders verder en langer te binden. Overigens lijken meer Nederlandse beursvennootschappen – en dus niet alleen Unilever – een lagere koers-winstverhouding te hebben dan bijvoorbeeld vennootschappen met een notering aan de NYSE waardoor ze vatbaar zijn voor (buitenlandse) overnamepogingen.

Met de aansporing de belangen te vergroten lijkt Unilever  daarvoor in de plaats nu ook kortetermijnwaardecreatie  te willen bereiken, waardoor het  voor aandeelhouders interessant wordt om dat belang te vergroten. Af deze strategiewijziging voldoende zal zijn, moet blijken.

Interessant is in ieder geval om te zien in hoeverre aandeelhouders ook daadwerkelijk loyaal blijven aan de gewenste langetermijnstrategie. Dit hangt nogal eens af van de hoogte van een nieuw overnamebod. Immers: alles heeft een prijs.

Meer weten?

 

Deel dit artikel