Home Actueel Arbeidsrecht Uitzendkrachten stappen over naar inlener

Uitzendkrachten stappen over naar inlener

Arbeidsrecht Flexibele arbeidsrelaties
06-09-18

Een technisch installatiebedrijf maakt ruim een jaar lang gebruik van twee uitzendkrachten, maar zegt na drie jaar de samenwerking met de uitzendorganisatie op. Een paar dagen later neemt de eigenaar van het installatiebureau de twee uitzendkrachten in vaste dienst. Het uitzendbureau vermoedt opzet en vordert een schadevergoeding.

Palmax, de uitzender, meent dat het installatiebedrijf met de uitzendkrachten heeft samengespannen om – zonder bemiddeling van Palmax – rechtstreeks werkzaamheden te verrichten voor het installatiebedrijf en dat zij informatie heeft achtergehouden over haar voornemen de uitzendkrachten rechtstreeks in dienst te nemen. Het installatiebedrijf zou daarmee (aldus Palmax) in strijd hebben gehandeld met de algemene zorgvuldigheidsnorm die inhoudt dat de inlener niet het initiatief mag nemen de ingeleende uitzendkrachten te bewegen bij hem in dienst te treden. Palmax wil een schadevergoeding, omdat hij de uitzendkrachten niet meer kan inschakelen voor andere werkzaamheden.

Zowel de kantonrechter als het Gerechtshof Den Haag – in hoger beroep – oordelen echter dat geen sprake is van overtreding van normen op het gebied van maatschappelijke zorgvuldigheid of redelijkheid en billijkheid en dat het handelen van de inlener ook niet onrechtmatig is. Artikel 9a lid 1 Waadi bepaalt dat een uitlener geen belemmeringen in de weg mag leggen voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling tussen de uitzendkracht en de inlener. Een beding dat zulke belemmeringen bevat, is nietig. Palmax betoogt nog dat het installatiebedrijf een bewust onjuiste opzeggingsgrond heeft opgegeven. Het installatiebedrijf heeft die gang van zaken gemotiveerd betwist. Echter, zelfs indien het installatiebedrijf zou hebben opgezegd onder vermelding van een bewust onjuiste opzeggingsgrond, dan is daarmee nog steeds niet in strijd gehandeld met de maatschappelijke zorgvuldigheid en betamelijkheid. Het installatiebedrijf mocht de samenwerking namelijk opzeggen en daartoe was geen opzeggingsgrond dan wel instemming van Palmax vereist.

Overstap voorkomen?

U kunt met de inlener contractueel afspreken (al dan niet in de algemene voorwaarden) dat een vergoeding verschuldigd is, op het moment dat de inlener een aan hem ter beschikking gestelde werknemer overneemt. Dit is toegestaan op grond van artikel 9a lid 2 Waadi en valt ook zeker aan te raden.

Daarnaast: leg in de arbeidsovereenkomst een verplichting op aan de werknemer om indiensttreding bij de (ex)inlener te melden, eventueel met boetebeding. Op die manier kan de eerder genoemde vergoeding ook daadwerkelijk van de inlener worden opgeëist .

Meer weten? Neem contact op!

Gieljan Stevelmans

Deel dit artikel