Home Actueel Archief Uitzendkracht veroorzaakt schade. Wie is aansprakelijk?

Uitzendkracht veroorzaakt schade. Wie is aansprakelijk?

Archief
05-07-17

Stel: een uitzendbureau stelt uitzendkrachten ter beschikking aan een inlener. Deze uitzendkrachten zijn werkzaam op een project van de inlener, waar zij systeemwanden en gipsplafonds aanbrengen in een pand. Deze wanden blijken niet goed te zijn geplaatst en de inlener lijdt hierdoor schade. Kan de uitzendonderneming dan met succes aansprakelijk worden gesteld voor die schade?

Bovengenoemde casus was recentelijk aan de orde bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De inlener stelde dat de uitzendkrachten onvoldoende deskundig waren voor het werk dat moest worden verricht en dat de uitzendonderneming daardoor was tekortgeschoten in haar verplichtingen. Maar het Gerechtshof gaf de inlener geen gelijk.

Daarbij was een aantal aspecten van belang:

  1. de inlener had bij het aangaan van de overeenkomst met de uitzendonderneming niet aangegeven aan welke eisen de werknemers moesten voldoen;
  2. de inlener had niet aangegeven dat de beschikbaar gestelde werknemers niet aan bepaalde vereisten voldeden;
  3. de inlener had al eerder gebruik had gemaakt van de betrokken uitzendkrachten;
  4. over de kennis en kunde van die werknemers had de inlener niet eerder geklaagd;
  5. de inlener had ook niet aangegeven dat hij voor deze klus andere uitzendkrachten wilde hebben, omdat zij niet geschikt waren voor deze specifieke klus.

Het Gerechtshof oordeelt verder dat het enkele feit dat de beschikbaar gestelde uitzendkrachten (ernstige) fouten hebben gemaakt, nog niet betekent dat de uitzendonderneming had kunnen weten dat deze personen ongeschikt waren voor het werk. De inlener draait dus zelf op voor de geleden schade.

Wilt u als uitzendonderneming niet in deze discussie belanden (of in elk geval niet aan het kortste eind trekken), zorg dan in elk geval voor het volgende:

De uitkomst van een mogelijke discussie valt en staat (naast de praktische uitvoering) met goede contractuele afspraken. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van dergelijke afspraken? Ik hoor graag van u.

 

Deel dit artikel